Impressió

Trànsit de passatgers per origen i destinació

Array
Array
Array
Array
Array
Trànsit de passatgers segons país d'origen o destinació dels vols (gn-jn 2017)
____________________ Nombre de
passatgers
%
interanual
% sobre
el total
Espanya 6.103.379 7,5 27,6
Regne Unit 2.443.769 9,9 11,1
Itàlia 2.015.479 6,3 9,1
Alemanya 1.875.686 2,1 8,5
França 1.818.152 6,9 8,2
Holanda 811.811 7,5 3,7
Suïssa 790.547 2,6 3,6
Portugal 625.567 30,7 2,8
Bèlgica 504.872 12,6 2,3
Estats Units 456.038 20,3 2,1
Federació Russa 430.299 18,8 1,9
Irlanda 290.419 4,4 1,3
Marroc 283.980 15,0 1,3
Turquia 267.955 -2,1 1,2
Emirats Àrabs Units 258.536 8,2 1,2
Suècia 251.818 16,8 1,1
Dinamarca 251.409 4,3 1,1
Polònia 208.677 4,1 0,9
Romania 196.544 14,8 0,9
Israel 179.881 4,9 0,8
Resta de països 2.032.979 13,5 9,2
 
Total 22.097.797 8,5 100,0

Passatgers de l'aeroport de Barcelona segons aeroport d'origen o destinació dels vols (gn-jn 2017)
Aeroports
 espanyols
Nombre de passatgers Aeroports
internacionals
Nombre de passatgers
Ciutat-aeroport Ciutat-aeroport
Madrid/Barajas 2.330.293 Londres/Gatwick 1.363.039
Palma de Mallorca 1.773.997 Roma/Fiumicino 1.319.525
Eivissa 1.020.383 Amsterdam/Schiphol 1.308.393
Sevilla 882.207 París/Charles de Gaulle 1.268.667
Menorca 720.492 París/Orly 1.018.086
Màlaga 594.362 Frankfurt Internacional 1.017.268
Bilibao 575.826 Brussel·les 893.860
Tenerife Nord 499.920 Munich 775.708
Gran Canària 409.706 Londres/Heathrow 745.996
Santiago 407.792 Lisboa 695.907
FGL Granada-Jaén 344.743 Milan/Malpensa 686.543
Alacant-Elx 339.230 Zurich 646.459
Resta aeroports espanyols 1.917.372 Resta aeroports internacionals 20.598.919
Total 11.816.323 Total 32.338.370

El fort creixement del trànsit de passatgers per l’aeroport durant la primera meitat d’enguany s’ha recolzat tant en el notable augment dels fluxos mantinguts amb la majoria dels principals països emissors o receptors com en augments extraordinaris en els fluxos d’altres països que ocupen una segona posició en aquesta classificació. Tor i aquest dinamisme del tràfic internacional, més d’una quarta part del total de passatgers de l’aeroport ha tingut com origen o destinació un altre aeroport espanyol.

La tendència fortament expansiva que ha registrat el trànsit de passatgers durant el darrer any i mig ha requerit, a més del fort impuls del trànsit internacional, el revifament del domèstic. Enrere queda la contracció d’aquest segment del tràfic aeri, imputable tant a la crisi com a la competència de l’AVE, especialment en el trajecte entre Barcelona i Madrid. El tomb que darrerament ha fet la conjuntura econòmica i el mercat laboral espanyol juntament amb la rebaixa de les tarifes aèries derivada de l’abaratiment del petroli i l’augment del nombre de vols, a més de l’interès que desperta Barcelona com a destinació turística també a la resta d’Espanya, explica que el tràfic interior hagi tancat el primer semestre d’enguany registrant taxes de creixement similars a les del tràfic amb la resta de països comunitaris.

Els fluxos de viatgers amb la resta d’aeroports de la UE, que suposen més de la meitat del tràfic total de l’aeroport de Barcelona, han augmentat més d’un vuit per cent durant el darrer mig any. Una variació lleument per sota de la mitjana del trienni anterior, quan es va acumular un creixement de l’ordre del 33%. Un augment molt rellevant que previsiblement s’anirà moderant a mesura que alguns dels factors que l’han impulsat i el mantenen vagin perdent força. A més dels ja esmentats, l’impacte derivat del risc terrorista s’anirà diluint i és tota una incògnita la incidència que a curt i mitjà termini tindrà la desacceleració del creixement de l’economia britànica, principal emissor/receptor de passatgers des de Barcelona.

Anant al detall dels resultats referits a la primera meitat d’enguany, els deu països –sense comptar Espanya- amb un pes relatiu del trànsit de passatgers a l’aeroport de Barcelona per sobre o a l’entorn del dos per cent, superen amb suficiència el volum de passatgers del mateix període de 2016. Són els mateixos que aleshores i l’únic canvi d’ordre detectat respon a l’escàs creixement del nombre de passatgers amb origen/destinació Suïssa, que s’ha vist superada per Holanda. Per la mateixa raó, Alemanya pot perdre la tercera posició a favor de França durant la segona meitat d’enguany. A més de set membres de la UE i el ja esmentat país dels Alps, els altres dos són Estats Units i la Federació Russa, ambdós amb creixements molt elevats i per motius ben diferents. 

En el grup dels nou restants països considerats –que l’any passat havien canalitzat entre gairebé 400.000 i 600.000 passatgers anuals cadascun- Àustria desapareix de la llista en favor de Romania alhora que Turquia es veu sobrepassada pel Marroc després de tancar el semestre amb la única variació interanual negativa dels vint països considerats. Dos canvis que s’expliquen sols.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML