Impressió

Trànsit de passatgers per origen i destinació

Array
Array
Array
Array
Array
Trànsit de passatgers segons país d'origen o destinació dels vols (2017)
____________________ Nombre de
passatgers
%
interanual
% sobre
el total
Espanya 12.721.748 7,7 26,9
Regne Unit 4.984.985 2,4 10,5
Itàlia 4.224.990 3,5 8,9
Alemanya 3.883.494 -0,1 8,2
França 3.724.219 5,6 7,9
Holanda 1.590.886 4,5 3,4
Suïssa 1.635.150 0,4 3,5
Portugal 1.316.099 22,4 2,8
Estats Units 1.198.893 32,8 2,5
Federació Russa 1.085.407 20,4 2,3
Bèlgica 1.075.260 9,8 2,3
Marroc 645.830 12,8 1,4
Irlanda 600.574 2,6 1,3
Turquia 578.602 -0,3 1,2
Suècia 556.215 16,0 1,2
Emirats Àrabs Units 551.367 3,5 1,2
Dinamarca 545.223 5,7 1,2
Polònia 469.581 6,7 1,0
Romania 437.777 15,1 0,9
Israel 409.211 2,6 0,9
Resta de països 5.023.989 13,5 9,2
 
Total 47.259.500 8,5 100,0

Passatgers de l'aeroport de Barcelona segons aeroport d'origen o destinació dels vols (2017)
Aeroports
 espanyols
Nombre de passatgers Aeroports
internacionals
Nombre de passatgers
Ciutat-aeroport Ciutat-aeroport
Madrid/Barajas 2.337.888 Londres/Gatwick 1.459.681
Palma de Mallorca 1.946.196 Amsterdam/Schiphol 1.363.071
Sevilla 907.962 París/Charles de Gaulle 1.288.557
Eivissa 1.059.253 Roma/Fiumicino 1.225.702
Bilibao 757.182 París/Orly 1.162.692
Menorca 753.793 Frankfurt Internacional 936.952
Màlaga 690.232 Brussel·les 920.288
Tenerife Nord 519.251 Munich 836.393
Gran Canària 450.433 Lisboa 836.044
Santiago 416.041 Milan/Malpensa 758.125
FGL Granada-Jaén 389.831 Londres/Heathrow 684.823
Alacant-Elx 356.855 Zurich 648.722
Resta aeroports espanyols 2.126.894 Resta aeroports internacionals 22.405.968
Total 12.711.811 Total 34.527.018

L’augment del trànsit de passatgers per l’aeroport durant 2017 s’ha recolzat més en augments extraordinaris en els fluxos de països que ocupen una segona posició com a emissors/receptors de viatgers que no pas en els fluxos d’alguns dels principals països emissors/receptors de viatgers. Tot i el dinamisme del tràfic internacional, més d’una quarta part del total de passatgers de l’aeroport ha tingut com origen o destinació un altre aeroport espanyol.

La tendència fortament expansiva que ha registrat el trànsit de passatgers durant el darrer bienni ha requerit, a més del fort impuls del trànsit internacional, el revifament del domèstic. Enrere queda la contracció d’aquest segment del tràfic aeri, imputable tant a la crisi com a la competència de l’AVE, especialment en el trajecte entre Barcelona i Madrid. El tomb que els darrers anys ha fet la conjuntura econòmica i el mercat laboral espanyol juntament amb la rebaixa de les tarifes aèries derivada de l’abaratiment del petroli i l’augment del nombre de vols, a més de l’interès que desperta Barcelona com a destinació turística també a la resta d’Espanya, explica que el tràfic interior hagi tancat els darrers dos anys registrant taxes de creixement similars o més elevades en termes relatius que les del tràfic amb la resta de països comunitaris.

Els fluxos de viatgers amb la resta d’aeroports de la UE, que suposen més de la meitat del tràfic total de l’aeroport de Barcelona, han augmentat prop d’un cinc per cent durant el darrer any. Una variació sensiblement més baixa que la mitjana del trienni anterior, quan va acumular un creixement de l’ordre del 33%. És un segment que ja ha assolit un pes relatiu rellevant sobre el total i que el seu marge de creixement, a mesura que s’esvaeixin els factors extraordinaris que l’han afavorit, sembla relativament reduït. En un moment en què els viatgers han interioritzat l’amenaça terrorista com un risc latent en un nombre creixent de destinacions, Barcelona i Espanya perden una part dels avantatges que aquests darrers anys les havien convertit en destinacions turístiques especialment atractives.
 
Anant al detall dels resultats de 2017, dels deu països –sense comptar Espanya- amb un pes relatiu del trànsit de passatgers a l’aeroport de Barcelona per sobre o a l’entorn del dos per cent, vuit superen amb suficiència el volum de passatgers de 2016. Alemanya i Suïssa s’estanquen. A més d’aquests dos, Regne Unit, Itàlia i França han registrat creixements força més baixos que un any abans. A manera de síntesi, el nombre de passatgers amb els quatre principals emissors/receptors ha crescut menys d’un tres per cent, mentre que els tres països més dinàmics en aquest aspecte, Portugal, Estat Units i Federació Russa, superant cadascun d’ells el milió de viatgers, han crescut en conjunt un 25%.  

Dels restants nou països considerats –que han canalitzat entre 400.000 i 650.000 passatgers anuals cadascun- Àustria desapareix de la llista en favor de Romania alhora que Turquia es veu sobrepassada pel Marroc després de tancar l’any lleument en negatiu. Dos canvis que s’expliquen sols i que van acompanyats de creixements relatius de dos dígits.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML