Impressió

Evolució del trànsit de passatgers, operacions i càrrega

Trànsit de passatgers, tràfic de mercaderies i operacions per l'aeroport de Barcelona
Passatgers (milers) Mercaderies (tones) Avions
Període Total Interior Internacional Total Interior Interna-cional Total Interior Interna-cional
 (1) BCN/MDD Resta UE Resta  (1)  (1)
2011 34.398 3.172 9.533 16.323 5.341 96.573 11.008 85.565 303.054 118.062 182.539
2012 35.145 2.561 8.890 17.823 5.817 96.520 8.845 87.675 290.004 98.943 188.549
2013 35.211 2.206 7.966 18.435 6.569 100.297 6.383 93.915 276.496 82.711 191.075
2014 37.559 2.159 8.114 20.365 6.880 102.693 5.497 97.196 283.850 81.207 199.757
2015 39.711 2.198 8.401 22.170 6.908 117.219 5.262 111.958 288.878 79.403 206.471
  
2016 44.155 2.329 9.476 24.506 7.810 135.689 6.539 129.150 307.864 84.362 220.293
1r.tr. 8.491 556 1.956 4.608 1.362 31.112 1.503 29.609 62.554 18.787 43.085
2. tr. 11.869 649 2.512 6.693 2.007 34.795 1.775 33.020 83.843 22.398 60.533
3r.tr. 13.730 522 2.830 7.617 2.753 32.710 1.664 31.046 90.622 23.261 66.396
4t.tr. 10.065 602 2.178 5.588 1.689 37.072 1.597 35.475 70.845 19.916 50.280
  
2017 47.285 2.343 10.369 25.682 8.845 156.105 6.986 149.119 323.539 90.432 230.031
1r.tr. 9.072 577 2.076 4.945 1.466 34.683 1.628 33.055 65.230 19.850 44.681
2n.tr. 13.025 637 2.808 7.266 2.307 37.315 1.731 35.584 88.294 23.981 63.443
3r.tr. 14.623 521 3.077 7.838 3.171 40.961 1.752 39.209 94.207 24.642 68.602
4t.tr. 10.563 608 2.407 5.632 1.902 43.146 1.876 41.271 75.808 21.959 53.305
2018
1r.tr. 9.927 619 2.283 5.241 1.772 38.182 1.988 36.193 69.548 20.728 48.293
2n.tr. 13.601 667 2.940 7.399 2.583 42.986 1.806 41.180 90.579 24.766 64.986
3r.tr. 15.159 528 3.185 8.078 3.348 44.122 1.751 42.371 96.264 24.987 70.550
oct-nv. 7.987 445 1.759 4.271 1.500 32.893 1.228 31.665 54.359 15.716 38.184
1. El total comptabilitza tot tipus de tràfic, no només el comercial. Les dades dels darrers dotze mesos són provisionals.
Font: Aeroport de Barcelona, Aena i elaboració pròpia.
_______________ Passatgers Mercaderies Avions
Variació Total Interior Internacional Total Interior Interna-cional Total Interior Interna-cional
(%) BCN/MDD Resta UE Resta
oct.nv.2018/
oct-nv.2017
8,4 6,9 5,9 8,1 12,5 9,7 -5,9 10,4 3,1 3,0 3,2
3r.tr.2018/3r.tr.2017 3,7 1,3 3,5 3,1 5,4 7,7 -0,1 8,1 2,2 1,4 2,8
1r.sm.2018/
1r.sm.2017
6,5 5,9 6,9 3,5 15,4 12,7 13,0 12,7 4,3 3,8 4,8
2017/2016 7,1 0,6 9,4 4,8 13,3 15,0 6,8 15,5 5,1 7,2 4,4
2016/2015 11,2 6,0 12,8 10,5 13,1 15,8 24,3 15,4 6,6 6,2 6,7

Array
Array
Array

Les darreres dades disponibles de l’activitat aeroportuària a Barcelona qüestionen la moderació del creixement exhibida durant els trimestres centrals de l’any, el període de més activitat. En tots els segments, l’augment interanual del bimestre octubre-novembre ha superat l’assolit durant el trimestre estiuenc. Una evolució condicionada pel potencial de creixement de l’activitat aeroportuària, cada cop més limitada durant el quadrimestre juny-setembre.

L’intens augment del trànsit de passatgers per l’aeroport de Barcelona durant el darrer bimestre, comparable al del primer trimestre de l’any, s’explica en part per l’atonia d’un any enrere. A banda d’aquest efecte, si hom compara la variació interanual del bimestre s’obté un creixement de més del vuit per cent, suficient per compensar l’alentiment de la trajectòria expansiva observat durant els trimestres centrals de l’any. Barcelona s’ha consolidat com una ciutat global, atractiva tant pels viatgers per motius professionals com pels turistes. Això li permet superar amb relativa facilitat els alts i baixos de la conjuntura i diluir progressivament les limitacions de l’estacionalitat.

Els vuit milions de viatgers que han utilitzat l’aeroport de Barcelona durant e bimestre octubre-novembre equivalen a un augment interanual del 8,4%. És un dels valors més elevats de l’any en termes relatius. L’expansió de l’activitat aeroportuària s’està desplaçant dels mesos centrals de l’any que voregen o superen els cinc milions de passatgers mensuals cap als de tardor i hivern amb volums de trànsit més baixos. Considerant els gairebé cinquanta milions de passatgers dels darrers dotze mesos, el creixement interanual s’acosta al sis per cent, a la part baixa del darrer quinquenni. Una trajectòria expansiva en procés de desacceleració que, no obstant, va assolint nous màxims anuals de manera ininterrompuda. El detall de les darreres dades disponibles revela que la trajectòria alcista s’ha mantingut gràcies al creixement general de tots els segments del trànsit i molt especialment de l’internacional amb origen/destinació fora de la UE i més concretament del tràfic intercontinental, amb la continua incorporació de noves connexions i avions més grans.

Aquesta evolució expansiva i sostinguda en el temps del nombre de viatgers s’ha vist afavorida per un augment igualment significatiu del nombre d’operacions d’enlairament i aterratge. A destacar el tràfic internacional que, amb molt més potencial de creixement, continua assolint successius màxims històrics i acaparant quota de mercat que un any abans li havia disputat el tràfic interior.
Pel que fa al tràfic de mercaderies i després d’un trienni 2015-2017 d’expansió accelerada que va permetre superar amb facilitat els màxims d’abans de la crisi, els volums transportats en el que va d’any mostren un dinamisme més temperat però encara molt rellevant. Sorprèn el sobtat canvi de signe del tràfic amb la resta d’Espanya. Del segment internacional, que representa més del 95% del total, convé remarcar el protagonisme en volum i taxa de creixement del tràfic amb origen/destinació fora de la UE.

NECESSARI PER IMPRIMIR