Impressió

Evolució del trànsit de passatgers, operacions i càrrega

Trànsit de passatgers, tràfic de mercaderies i operacions per l'aeroport de Barcelona
Passatgers (milers) Mercaderies (tones) Avions
Període Total Interior Internacional Total Interior Interna-cional Total Interior Interna-cional
 (1) BCN/MDD Resta UE Resta  (1)  (1)
2011 34.398 3.172 9.533 16.323 5.341 96.573 11.008 85.565 303.054 118.062 182.539
2012 35.145 2.561 8.890 17.823 5.817 96.520 8.845 87.675 290.004 98.943 188.549
2013 35.211 2.206 7.966 18.435 6.569 100.297 6.383 93.915 276.496 82.711 191.075
2014 37.559 2.159 8.114 20.365 6.880 102.693 5.497 97.196 283.850 81.207 199.757
2015 39.711 2.198 8.401 22.170 6.908 117.219 5.262 111.958 288.878 79.403 206.471
  
2016 44.155 2.329 9.476 24.506 7.810 135.689 6.539 129.150 307.864 84.362 220.293
1r.tr. 8.491 556 1.956 4.608 1.362 31.112 1.503 29.609 62.554 18.787 43.085
2. tr. 11.869 649 2.512 6.693 2.007 34.795 1.775 33.020 83.843 22.398 60.533
3r.tr. 13.730 522 2.830 7.617 2.753 32.710 1.664 31.046 90.622 23.261 66.396
4t.tr. 10.065 602 2.178 5.588 1.689 37.072 1.597 35.475 70.845 19.916 50.280
  
2017 47.285 2.343 10.369 25.682 8.845 156.105 6.986 149.119 323.539 90.432 230.031
1r.tr. 9.072 577 2.076 4.945 1.466 34.683 1.628 33.055 65.230 19.850 44.681
2n.tr. 13.025 637 2.808 7.266 2.307 37.315 1.731 35.584 88.294 23.981 63.443
3r.tr. 14.623 521 3.077 7.838 3.171 40.961 1.752 39.209 94.207 24.642 68.602
4t.tr. 10.563 608 2.407 5.632 1.902 43.146 1.876 41.271 75.808 21.959 53.305
2018
1r.tr. 9.927 619 2.283 5.241 1.772 38.182 1.988 36.193 69.548 20.728 48.293
2n.tr. 13.601 667 2.940 7.399 2.583 42.986 1.806 41.180 90.579 24.766 64.986
1. El total comptabilitza tot tipus de tràfic, no només el comercial. Les dades dels darrers dotze mesos són provisionals.
Font: Aeroport de Barcelona, Aena i elaboració pròpia.
_______________ Passatgers Mercaderies Avions
Variació Total Interior Internacional Total Interior Interna-cional Total Interior Interna-cional
(%) BCN/MDD Resta UE Resta
2n.tr.2018/
2n.tr.2017
4,4 4,7 4,7 1,8 12,0 15,2 4,3 15,7 2,6 3,3 2,4
1r.sm.2018/
1r.sm.2017
6,5 5,9 6,9 3,5 15,4 12,7 13,0 12,7 4,3 3,8 4,8
2017/2016 7,1 0,6 9,4 4,8 13,3 15,0 6,8 15,5 5,1 7,2 4,4
2016/2015 11,2 6,0 12,8 10,5 13,1 15,8 24,3 15,4 6,6 6,2 6,7

Array
Array
Array

L’activitat aeroportuària a Barcelona continua creixent amb el mateix impuls del darrer quadrienni. Un augment recolzat tant en el trànsit de passatgers com en el tràfic de mercaderies i també en el nombre de vols. Les connexions amb la resta de la UE comencen a mostrar senyals d’esgotament.

L’explicació de l’actual tendència alcista i especialment de la intensitat mantinguda probablement s’ha de buscar en la combinació d’un creixement econòmic sostingut tant a Espanya com a la resta d’Europa, uns tipus d’interès excepcionalment baixos a la zona euro que, juntament amb la proliferació de les anomenades companyies de “baix cost”, incentiven la despesa privada en viatges de tota mena i a que Barcelona s’ha consolidat com una ciutat atractiva tant pels viatgers per motius professionals com pels turistes. Una conjuntura extraordinàriament favorable que ha començat a declinar per l’impacte de l’encariment del petroli en les tarifes aèries i en la capacitat de despesa de la majoria dels usuaris de l’aeroport barceloní en un context de lleu desacceleració del creixement econòmic.

Els 13,6 milions de viatgers que han utilitzat l’aeroport de Barcelona durant el segon trimestre d’enguany representen un augment interanual del 4,4%. Tot i ser un augment rellevant, és escassament la meitat del registrat durant el trimestre anterior i és el més moderat dels darrers tres anys. Considerant els 48,7 milions dels darrers dotze mesos, l’impacte estacional es dilueix i el creixement es situa en poc més del sis per cent, el valor més baix dels darrers dos anys i mig. Una trajectòria en procés de desacceleració que no evita que es vagin assolint nous màxims anuals de manera ininterrompuda. El detall de les dades disponibles del que va d’any revela que la trajectòria s’ha mantingut tan alcista gràcies al creixement general de tots els segments del trànsit i molt especialment de l’internacional amb origen/destinació fora de la UE i més concretament del tràfic intercontinental, amb la continua incorporació de noves connexions.

Aquesta evolució expansiva i sostinguda en el temps del nombre de viatgers s’ha vist afavorida per un augment igualment significatiu del nombre d’operacions d’enlairament i aterratge. A destacar el tràfic internacional que continua creixent amb molta intensitat, assolint successius màxims històrics i acaparant quota de mercat que un any abans li havia disputat el tràfic interior. Aquest, al seu torn, mostra un ritme de creixement igualment sostingut.

Pel que fa al tràfic de mercaderies i després d’un trienni 2015-2017 d’expansió accelerada que va permetre superar amb facilitat els màxims d’abans de la crisi, els volums transportats en el que va d’any mostren el mateix dinamisme. Potser el més sorprenent sigui l’impuls en termes relatius del tràfic amb la resta d’Espanya. Del segment internacional, que representa més del 95% del total, convé remarcar el protagonisme en volum i taxa de creixement del tràfic amb origen/destinació fora de la UE.

 

 

 

NECESSARI PER IMPRIMIR