Impressió

Evolució del trànsit de passatgers, operacions i càrrega

Trànsit de passatgers, tràfic de mercaderies i operacions per l'aeroport de Barcelona
Passatgers (milers) Mercaderies (tones) Avions
Període Total Interior Internacional Total Interior Interna-cional Total Interior Interna-cional
 (1) BCN/MDD Resta UE Resta  (1)  (1)
2011 34.398 3.172 9.533 16.323 5.341 96.573 11.008 85.565 303.054 118.062 182.539
2012 35.145 2.561 8.890 17.823 5.817 96.520 8.845 87.675 290.004 98.943 188.549
2013 35.211 2.206 7.966 18.435 6.569 100.297 6.383 93.915 276.496 82.711 191.075
2014 37.559 2.159 8.114 20.365 6.880 102.693 5.497 97.196 283.850 81.207 199.757
2015 39.711 2.198 8.401 22.170 6.908 117.219 5.262 111.958 288.878 79.403 206.471
  
2016 44.155 2.329 9.476 24.506 7.810 135.689 6.539 129.150 307.864 84.362 220.293
1r.tr. 8.491 556 1.956 4.608 1.362 31.112 1.503 29.609 62.554 18.787 43.085
2. tr. 11.869 649 2.512 6.693 2.007 34.795 1.775 33.020 83.843 22.398 60.533
3r.tr. 13.730 522 2.830 7.617 2.753 32.710 1.664 31.046 90.622 23.261 66.396
4t.tr. 10.065 602 2.178 5.588 1.689 37.072 1.597 35.475 70.845 19.916 50.280
  
2017 47.285 2.343 10.369 25.682 8.845 156.105 6.986 149.119 323.539 90.432 230.031
1r.tr. 9.072 577 2.076 4.945 1.466 34.683 1.628 33.055 65.230 19.850 44.681
2n.tr. 13.025 637 2.808 7.266 2.307 37.315 1.731 35.584 88.294 23.981 63.443
3r.tr. 14.623 521 3.077 7.838 3.171 40.961 1.752 39.209 94.207 24.642 68.602
4t.tr. 10.563 608 2.407 5.632 1.902 43.146 1.876 41.271 75.808 21.959 53.305
2018
gener 3.058 194 709 1.584 566 12.257 490 11.766 22.403 6.827 15.430
1. El total comptabilitza tot tipus de tràfic, no només el comercial. Les dades dels darrers dotze mesos són provisionals.
Font: Aeroport de Barcelona, Aena i elaboració pròpia.
_______________ Passatgers Mercaderies Avions
Variació Total Interior Internacional Total Interior Interna-cional Total Interior Interna-cional
(%) BCN/MDD Resta UE Resta
gn.2018/
gn.2017
9,1 11,5 10,9 4,8 19,1 18,7 -1,0 19,6 7,5 7,2 7,7
2n.sm.2017/
2n.sm.2016
5,9 0,4 9,5 2,0 14,2 20,5 11,3 21,0 5,3 7,9 4,5
2017/2016 7,1 0,6 9,4 4,8 13,3 15,0 6,8 15,5 5,1 7,2 4,4
2016/2015 11,2 6,0 12,8 10,5 13,1 15,8 24,3 15,4 6,6 6,2 6,7

Array
Array
Array

Després de tancar 2017 en positiu i completar un quadrienni excepcional en el que ha guanyat més de dotze milions de viatgers i cinquanta mil tones de mercaderia transportada, amb creixements anuals mitjans del 8,5% i 14% respectivament, l’aeroport enceta 2018 amb el mateix impuls. 
 
D’ençà que a començament de la dècada es varen recuperar els màxims previs a l’anomenada Gran Recessió, el trànsit de passatgers no ha parat de créixer, intensificant-se el darrer bienni. L’explicació de l’actual tendència alcista i especialment de la intensitat mantinguda probablement s’ha de buscar en la combinació d’un creixement econòmic sostingut tant a Espanya com a la resta d’Europa, uns tipus d’interès excepcionalment baixos a la zona euro que juntament amb la proliferació de les anomenades companyies i vols de “baix cost” incentiven la despesa privada i a que Barcelona s’ha consolidat com una ciutat atractiva tant pels viatgers per motius professionals com pels turistes. D’altra banda, les darreres dades semblen confirmar que tant l’atemptat terrorista del passat agost com la tensió política tan extraordinària que posteriorment ha viscut Catalunya i que s’ha fet sentir especialment als carrers de Barcelona, han impactat negativament però transitòriament en l’evolució del tràfic aeri.

Els poc més de tres milions de viatgers que han utilitzat l’aeroport de Barcelona durant el darrer mes de gener representen un augment interanual del 9,1%. És un avanç que sorprèn per la magnitud i que segurament s’explica per un efecte calendari: el gener d’enguany ha comptat amb un dia laborable més que el de 2017. En tot cas, aquesta evolució permet continuar assolint nous màxims anuals de manera ininterrompuda alhora que no permet descartar un probable refredament d’aquesta trajectòria fins ara tan expansiva. Observades amb més detall, les dades disponibles revelen que la trajectòria es manté alcista gràcies al creixement del trànsit interior i del trànsit internacional amb origen/destinació fora de la UE i especialment del tràfic intercontinental, que va incorporant noves connexions.

Aquesta evolució expansiva i sostinguda en el temps del nombre de viatgers s’ha vist afavorida per un augment igualment significatiu del nombre d’operacions d’enlairament i aterratge. A destacar el tràfic interior que comença l’any creixent amb la mateixa intensitat de 2017 i després d’un quadrienni de pèrdua significativa de quota de mercat com a conseqüència del fort creixement del tràfic internacional i de la competència igualment creixent de l’AVE. Els vols internacionals continuen la seva expansió assolint successius màxims històrics.

Pel que fa al tràfic de mercaderies i després d’un bienni 2013-2014 d’expansió moderada que va permetre acostar-se novament als màxims d’abans de la crisi, els volums transportats durant el primer mes d’enguany mostren un dinamisme similar al del trienni anterior, destacant l’impuls sostingut del tràfic internacional. En aquest segment, que representa més del 95% del total, convé remarcar el protagonisme en volum i taxa de creixement del tràfic amb origen/destinació fora de la UE.
 


NECESSARI PER IMPRIMIR