Impressió

Evolució del trànsit de passatgers, operacions i càrrega

Trànsit de passatgers, tràfic de mercaderies i operacions per l'aeroport de Barcelona
Passatgers (milers) Mercaderies (tones) Avions
Període Total Interior Internacional Total Interior Interna-cional Total Interior Interna-cional
 (1) BCN/MDD Resta UE Resta  (1)  (1)
2010 29.210 3.071 8.557 13.242 4.302 103.280 10.791 92.489 277.832 116.155 158.894
2011 34.398 3.172 9.533 16.323 5.341 96.573 11.008 85.565 303.054 118.062 182.539
2012 35.145 2.561 8.890 17.823 5.817 96.520 8.845 87.675 290.004 98.943 188.549
2013 35.211 2.206 7.966 18.435 6.569 100.297 6.383 93.915 276.496 82.711 191.075
2014 37.559 2.159 8.114 20.365 6.880 102.693 5.497 97.196 283.850 81.207 199.757
  
2015 39.711 2.198 8.401 22.170 6.908 117.219 5.262 111.958 288.878 79.403 206.471
1r.tr. 7.314 514 1.665 3.984 1.142 26.724 1.358 25.366 57.520 17.400 39.437
2n.tr. 10.750 575 2.208 6.178 1.781 28.785 1.337 27.448 79.518 21.275 57.345
3r.tr. 12.632 518 2.587 7.030 2.487 29.393 1.361 28.032 85.971 22.098 63.096
4t.tr. 9.015 590 1.942 4.978 1.498 32.317 1.205 31.112 65.869 18.630 46.593
  
2016 44.155 2.329 9.476 24.506 7.810 132.755 6.607 126.148 307.864 84.362 220.293
1r.tr. 8.491 556 1.956 4.608 1.362 31.132 1.570 29.561 62.554 18.787 43.085
2. tr. 11.869 649 2.512 6.693 2.007 32.289 1.775 30.514 83.843 22.398 60.533
3r.tr. 13.730 522 2.830 7.617 2.753 32.267 1.664 30.603 90.622 23.261 66.396
4t.tr. 10.065 602 2.178 5.588 1.689 37.067 1.597 35.469 70.845 19.916 50.280
  
2017
1r.tr. 9.072 577 2.076 4.945 1.466 34.683 1.628 33.055 65.230 19.850 44.681
ab-mg 8.440 423 1.820 4.766 1.427 24.883 1.119 23.763 57.706 15.768 41.376
1. El total comptabilitza tot tipus de tràfic, no només el comercial. Les dades dels darrers dotze mesos són provisionals.
Font: Aeroport de Barcelona, Aena i elaboració pròpia.
_______________ Passatgers Mercaderies Avions
Variació Total Interior Internacional Total Interior Interna-cional Total Interior Interna-cional
(%) BCN/MDD Resta UE Resta
ab-mg 2017/
ab-mg 2016
10,0 -1,4 11,4 9,7 13,5 14,3 -6,8 15,5 5,0 6,6 4,5
1r.tr.2017/
1r.tr.2016
6,8 3,7 6,1 7,3 7,6 11,4 3,6 11,8 4,3 5,7 3,7
2016/2015 11,2 6,0 12,8 10,5 13,1 13,3 25,6 12,7 6,6 6,2 6,7
2015/2014 5,7 1,8 3,5 8,9 0,4 14,1 -4,3 15,2 1,8 -2,2 3,4

Array
Array
Array

Les dades de maig han moderat l’intens repunt estacional de l’abril. Tot i així, l’activitat aeroportuària manté la trajectòria fortament expansiva iniciada ara fa tres anys en la que es van succeint volums i variacions de rècord tant en passatgers com en mercaderies i moviments d’aeronaus.

Si els resultats del primer trimestre podien fer pensar que el creixement d’enguany estava condemnat a ser molt més discret que el del bienni anterior, les xifres del bimestre abril-maig apunten a un any novament molt expansiu. D’ençà que en 2011 es varen recuperar els màxims previs a l’anomenada Gran Recessió, el trànsit de passatgers ha començat a replicar els ritmes de creixement de 2005-2007, el trienni més expansiu de l’era moderna de l’aeroport de la capital. L’explicació de l’actual tendència expansiva probablement s’hagi de buscar en la combinació d’un creixement econòmic sostingut tant a Espanya com a la resta d’Europa, uns tipus d’interès excepcionalment baixos a la zona euro que incentiven la despesa privada i a que Barcelona s’ha consolidat com una ciutat atractiva i segura tant pels viatgers professionals com pels turistes.

Els 4,3 milions de viatgers que han passat per l’aeroport de Barcelona durant el darrer mes de maig equivalen a un augment de gairebé el set per cent en relació al mateix període de 2016. És un creixement notable i alhora força més moderat que el del mes anterior però ajustat a la trajectòria alcista del primer trimestre. En tot cas, es tracta del valor mensual més elevat del que va d’any. Val la pena insistir en el fet que aquest creixement intens i sostingut dels fluxos de passatgers es recolza tant en el trànsit interior, tot i l’escàs dinamisme de la línia BCN-MDD, com en l’internacional i molt especialment en l’intercontinental, que va incorporant noves connexions.

Una evolució tan expansiva i sostinguda en el temps del nombre de viatgers requereix d’un augment igualment significatiu del nombre d’operacions d’enlairament i aterratge. Així, el nombre d’operacions durant el darrer bimestre ha crescut un cinc per cent, en línia amb l’evolució del primer trimestre. A destacar el segment interior que torna a créixer després d’un quadrienni de pèrdua significativa de quota de mercat com a conseqüència del fort creixement del tràfic internacional i de la competència igualment creixent de l’AVE. Els vols internacionals continuen augmentant a molt bon ritme i assolint nous màxims històrics.

Pel que fa al tràfic de mercaderies i després d’un bienni 2013-2014 d’expansió moderada que va permetre acostar-se novament als màxims d’abans de la crisi, els volums transportats durant els primers cinc mesos d’enguany mostren un dinamisme similar al del bienni 2015-2016, destacant l’impuls sostingut del tràfic internacional. En aquest segment, que representa aproximadament el 95% del total, convé remarcar el protagonisme en volum i taxa de creixement del tràfic amb origen/destinació fora de la UE.

NECESSARI PER IMPRIMIR