Impressió

Port

Els seixanta milions de tones que han passat pel port de Barcelona durant 2017 és la xifra més elevada que hi ha passat mai i equival a un creixement anual del 26,3%. El trànsit de passatgers també ha registrat un nou màxim històric però amb un augment molt més contingut.

El tràfic portuari de mercaderies –especialment de càrrega general- ha seguit una tendència de fons expansiva recolzada especialment en els fluxos amb l’exterior. L’augment del tràfic de contenidors en trànsit revela el canvi d’escala que ha registrat el port barceloní en la xarxa de grans infraestructures portuàries arreu del món. El port de Barcelona ja no és només una infraestructura al servei del teixit productiu i de l’activitat econòmica de la seva àrea d’influència. S’ha convertit en un operador global. Alhora, s’està especialitzant en el tràfic de productes elaborats i semielaborats a més d’energia i va deixant de banda els sòlids a doll.

Pel que fa al trànsit de passatgers, les dades de 2017 marquen un nou màxim històric amb més de quatre milions de passatgers gràcies, bàsicament, al bon moment del segment dels ferris regulars. La lleu contracció del nombre de passatgers de creuers amb origen/destinació Barcelona ha estat compensada per l’augment dels creuers en trànsit.