Impressió

Port

Els 47,5 milions de tones que han passat pel port de Barcelona durant 2016 és la xifra més elevada dels darrers vuit anys i equival a un creixement del 3,4%. Una dinàmica que, un any més, s’ha vist superada per la del segment dels passatgers.

El tràfic portuari de mercaderies –especialment de càrrega general- ha seguit una tendència de fons expansiva recolzada especialment en les exportacions i, atípicament, en els fluxos de cabotatge. Les importacions via portuària s’han estancat durant el darrer any per la combinació de descensos en el tràfic de productes energètics i d’alguns productes transportats a granel com ara la fava de soja i els adobs i potasses. El tràfic de contenidors ha crescut amb força aprofitant l’impuls de la càrrega general i el repunt del tràfic de contenidors en trànsit. Un creixement deutor també de l’augment del nombre de contenidors buits. 

Pel que fa al trànsit de passatgers, les dades de 2016 marquen un nou màxim històric amb gairebé quatre milions de passatgers gràcies a la coincidència del bon moment que han viscut tant el segment dels creuers com els ferris regulars.