Impressió

Tràfic per tipus de producte i per àrees geogràfiques

Array
Array
Array
Array
Array
Tràfic portuari per tipus de productes
Tones
gn-mg
2017
Variació (%)
Productes 2017/
2016*
2016/
2015
Gas natural 1.431.507 29,0 -4,5
Gasoil, gasolina i fuel 3.113.954 20,4 -0,9
Biocombustibles 227.599 -26,6 -28,2
Resta energia 156.109 -1,9 1,7
Siderometal·lúrgics 1.200.102 33,9 1,8
Potasses i altres adobs 311.940 11,6 -9,4
Productes químics 2.342.843 13,2 2,8
Ciment i clínker 454.951 -25,8 9,0
Altre material construcció 647.520 43,0 12,2
Cereals i farines 313.450 13,0 19,2
Fava de soja 648.752 9,9 -17,0
Pinso i farratges 525.651 41,8 3,3
Fruites i verdures 396.821 143,2 26,6
Begudes i derivats 349.391 19,0 11,9
Conserves 119.004 45,3 36,5
Tabac, cafè i cacau 331.012 38,4 8,5
Olis i greixos 475.783 23,3 -2,4
Pesca congelada 187.479 4,3 -7,6
Resta alimentació 881.082 42,8 30,7
Paper i pasta 937.093 33,7 7,7
Fusta 140.029 279,5 6,4
Maquinària i recanvis 1.111.800 17,7 2,6
Automòbils i peces 803.775 4,6 4,7
Resta de mercaderies 2.166.116 21,3 3,4
Tares 4.047.276 17,9 9,7
Total 23.321.039 20,5 3,4
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

La recuperació del tràfic comercial amb l’exterior es recolza en l’augment de les importacions de gas natural, derivats del petroli i primeres matèries del sector primari com a segments més destacats. La intensitat del creixement i la seva generalització a la major part de productes explica que només el Golf de Mèxic es mantinguin al marge de l’augment dels fluxos comercials amb origen/destinació al port de la ciutat.

De les 24 categories en què agrupem els productes que han arribat o sortit del port de la ciutat durant els primers cinc mesos d’enguany la immensa majoria segueixen trajectòries inequívocament alcistes. Només dues han registrat variacions interanuals clarament negatives: els biocombustibles i el ciment i clínker. Val la pena remarcar que aquestes dues categories només comparteixen la intensitat de la variació. Mentre que el descens de la primera té un recorregut relativament llarg, el del ciment i clínker va tancar l’any passat en positiu.

En la vessant positiva, els creixements interanuals més intensos en termes relatius els protagonitzen la fusta i les fruites i verdures. Dues tipologies que ja havien evolucionat a l’alça l’any passat. Amb creixements relatius no tan espectaculars però superiors al quaranta per cent es poden citar l’agrupació de la resta de material de construcció i diverses categories de productes per a l’alimentació humana i animal. Dels agregats més representatius en termes absoluts, els que mostren un ritme de creixement més intens –de l’ordre del trenta per cent- són l’energia i la siderometal·lúrgia. La química, i la maquinària i recanvis presenten un creixement més moderat, a l’entorn del quinze per cent.

Pel que fa a les àrees d’origen o destinació del tràfic portuari exterior, les tres que ja han superat els dos milions i mig de tones en cinc mesos presenten creixements relatius més baixos que el del total del tràfic amb l’exterior i que van del 4,2% de França/Itàlia al 19,4% d’Extrem Orient i Japó. Contràriament, les tres àrees següents i que superen el milió i mig de tones en el que va d’any, Golf Pèrsic, Sud i sud-est asiàtic i Resta d’Àfrica, mostren taxes de creixement que voregen el cinquanta per cent. Amèrica del Nord encapçala la classificació en termes relatius alhora que la nota discordant correspon a l’evolució a la baixa del tràfic amb el Golf de Mèxic.

Origen/destí del tràfic portuari exterior
_________________________________ Tones
gn-mg 2017
Variació (%)
Àrees geogràfiques 2017/
2016*
2016/
2015
França/Itàlia 3.284.864 4,2 10,1
Europa (Atlàntic) 1.279.116 16,2 -16,4
Medit.Oriental, mar Negre, Caspi i Pròxim Orient 1.483.804 20,1 -9,8
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic 1.583.792 37,4 -13,9
Sud i sud-est asiàtic 1.647.282 51,6 5,6
Extrem Orient i Japó 2.773.271 19,4 7,5
Nord d'Àfrica 2.549.436 10,2 6,6
Resta d'Àfrica 1.592.322 52,6 9,7
Amèrica del Nord (Atlàntic) 746.699 156,7 33,9
Golf de Mèxic 587.659 -18,7 17,8
Amèrica Central i Carib 448.880 9,2 -0,4
Amèrica del Sud (Atlàntic) 1.025.862 32,6 -24,2
Amèrica del Nord (Pacífic) 147.468 275,6 -8,8
Amèrica del Sud (Pacífic) 201.011 62,4 27,3
Oceania i Illes del Pacífic 88.693 22,9 -8,0
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

XXXXXXXXXX