Impressió

Tràfic per tipus de producte i per àrees geogràfiques

Array
Array
Array
Array
Array
Tràfic portuari per tipus de productes
Tones
gn-mç. 2018
Variació (%)
Productes 2018/2017* 2017/2016
Gas natural 974.909 26,2 64,1
Gasoil, gasolina i fuel 2.455.456 17,5 16,8
Biocombustibles 182.609 22,4 -3,6
Resta energia 128.516 12,9 0,7
Siderometal·lúrgics 729.542 1,0 40,5
Potasses i altres adobs 214.780 3,3 5,8
Productes químics 1.476.412 9,8 20,1
Ciment i clínker 424.750 101,3 -3,0
Altre material construcció 394.688 -8,0 31,4
Cereals i farines 251.466 30,1 38,1
Fava de soja 383.181 7,0 17,0
Pinso i farratges 377.790 13,8 9,0
Fruites i verdures 449.670 148,9 199,9
Begudes i derivats 211.729 20,9 16,5
Conserves 63.533 -9,7 56,0
Tabac, cafè i cacau 178.658 -12,3 29,4
Olis i greixos 265.492 -2,8 19,0
Pesca congelada 108.578 0,8 2,4
Resta alimentació 800.531 61,5 67,8
Paper i pasta 763.198 31,4 43,2
Fusta 99.916 59,3 417,2
Maquinària i recanvis 676.624 3,7 16,8
Automòbils i peces 558.263 22,5 8,3
Resta de mercaderies 1.430.199 11,8 21,2
Tares 2.610.742 12,9 20,4
Total 16.211.228 17,7 26,3
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

El fort creixement del tràfic comercial amb l’exterior en el que va d’any s’ha recolzat en l’augment de les importacions de gas natural i en la càrrega i descàrrega d’altres productes del segment de l’energia, de l’alimentació i de la construcció.  En termes d’origen/destinació, els creixements més intensos els continuen protagonitzant les mateixes àrees geogràfiques d’un any enrere.

De les 24 categories en què agrupem els productes que han arribat o sortit del port de la ciutat en el que va d’any, només una quarta part no ha evolucionat de manera inequívocament alcista. De la resta, més de la meitat creixen més que el conjunt. El ciment i clínker i les fruites i verdures són els dos agregats que han començat 2018 amb més intensitat. El primer com a reacció a un 2017 lleument contractiu mentre que el segon dóna continuïtat a una trajectòria recent extraordinàriament expansiva.

Seguint en la vessant positiva i deixant de banda els ja esmentats creixements interanuals més intensos en termes relatius, convé insistir en l’impuls expansiu del gas natural i resta de productes energètics que ja venien d’un 2017 alcista. El mateix es pot dir dels productes químics, els automòbils, la fusta, el paper i pasta i un ampli ventall de productes del primari. Si bé els seus ritmes de creixement no són els més espectaculars, sí que són determinants en termes absoluts. Pel que fa als signes negatius, corresponen majoritàriament a segments poc rellevants en termes absoluts que venen precedits d’un 2017 clarament expansiu. El gràfic adjunt mostra la creixent especialització del port en dues tipologies de productes: l’energia i els d’alimentació humana i animal. En segon terme i amb un avanç més modest es situen els productes químics i els automòbils i maquinària.

Pel que fa a les principals àrees d’origen o destinació del tràfic portuari exterior, només l’Europa atlàntica i Amèrica Central i Carib tanquen el primer trimestre al marge de la tendència expansiva general. Els països d’Extrem Orient i Japó i l’Amèrica Llatina del Pacífic registren creixements molt minsos. A banda d’aquestes quatre àrees, la resta presenta taxes de creixement molt intenses, encapçales en termes relatius i per segon any consecutiu per la costa nord-americana del Pacífic. Els fluxos comercials entre Barcelona i els ports italians i del sud de França, l’agregat més important en termes absoluts, evolucionen igualment a l’alça però de manera més continguda.

Origen/destí del tràfic portuari exterior
_________________________________ Tones
gn-mç. 2018
Variació (%)
Àrees geogràfiques 2018/2017* 2017/2016
França/Itàlia 2.161.243 8,7 4,2
Europa (Atlàntic) 935.740 0,9 14,3
Medit.Oriental, mar Negre, Caspi i Pròxim Orient 1.182.484 37,8 24,8
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic 1.339.028 49,1 71,1
Sud i sud-est asiàtic 1.399.630 35,8 53,8
Extrem Orient i Japó 1.753.633 4,6 12,6
Nord d'Àfrica 1.591.545 8,7 24,8
Resta d'Àfrica 1.075.523 24,5 43,9
Amèrica del Nord (Atlàntic) 554.591 33,3 87,9
Golf de Mèxic 480.143 29,5 21,4
Amèrica Central i Carib 295.050 -1,8 24,1
Amèrica del Sud (Atlàntic) 749.725 44,3 66,2
Amèrica del Nord (Pacífic) 210.305 299,8 307,5
Amèrica del Sud (Pacífic) 178.459 3,1 78,5
Oceania i Illes del Pacífic 61.341 15,5 13,7
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

XXXXXXXXXX