Impressió

Tràfic per tipus de producte i per àrees geogràfiques

Array
Array
Array
Array
Array
Tràfic portuari per tipus de productes
Tones
 gn-st
2017
Variació (%)
Productes 2017/
2016*
2016/
2015
Gas natural 2.884.364 59,2 -4,5
Gasoil, gasolina i fuel 5.631.155 7,2 -0,9
Biocombustibles 456.185 -18,3 -28,2
Resta energia 313.858 10,3 1,7
Siderometal·lúrgics 2.225.369 36,6 1,8
Potasses i altres adobs 607.475 19,0 -9,4
Productes químics 4.404.955 19,0 2,8
Ciment i clínker 975.085 -5,5 9,0
Altre material construcció 1.118.717 31,6 12,2
Cereals i farines 603.439 20,5 19,2
Fava de soja 1.096.150 5,8 -17,0
Pinso i farratges 1.016.031 20,2 3,3
Fruites i verdures 969.274 204,1 26,6
Begudes i derivats 780.263 15,7 11,9
Conserves 232.253 65,8 36,5
Tabac, cafè i cacau 571.969 31,5 8,5
Olis i greixos 839.597 20,1 -2,4
Pesca congelada 333.401 5,7 -7,6
Resta alimentació 1.984.119 50,1 30,7
Paper i pasta 1.819.645 38,8 7,7
Fusta 384.397 367,7 6,4
Maquinària i recanvis 2.002.567 19,2 2,6
Automòbils i peces 1.454.357 7,0 4,7
Resta de mercaderies 3.969.847 20,6 3,4
Tares 7.808.020 19,4 9,7
Total 44.482.494 22,9 3,4
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

La recuperació del tràfic comercial amb l’exterior es recolza en l’augment de les importacions de gas natural i en la càrrega i descàrrega de productes químics, siderometal·lúrgics i primeres matèries del sector primari com alguns dels segments més destacats. La intensitat del creixement i la seva generalització a la major part de productes explica que només el Golf de Mèxic es mantingui al marge de l’augment dels fluxos comercials amb origen/destinació al port de la ciutat.

De les 24 categories en què agrupem els productes que han arribat o sortit del port de la ciutat durant els primers nou mesos d’enguany la immensa majoria segueixen trajectòries inequívocament alcistes. Només dues han registrat variacions interanuals clarament negatives: els biocombustibles i el ciment i clínker. Val la pena remarcar que aquestes dues categories només comparteixen el signe de la variació actual; mentre que el descens de la primera té un recorregut relativament llarg, el ciment i clínker va tancar l’any passat en positiu.

En la vessant positiva, els creixements interanuals més intensos en termes relatius els protagonitzen la fusta i les fruites i verdures. Dues tipologies que ja havien evolucionat a l’alça l’any passat. Amb creixements relatius no tan espectaculars però superiors al trenta per cent es poden citar diverses categories de productes per a l’alimentació humana i animal, l’agregat de la resta de material de construcció, el gas natural i els productes siderometal•lúrgics. Dels agregats més representatius en termes absoluts, els que mostren un ritme de creixement més intens, a banda dels dos darrers, són el paper i pasta, la maquinària i recanvis, la química, i el calaix de sastre anomenat resta de mercaderies.

Pel que fa a les àrees d’origen o destinació del tràfic portuari exterior, el creixement relatiu més esquifit correspon a França/Itàlia, l’àrea que acapara més volum de tràfic i que és la més propera a Barcelona. Les altres dues que s’acosten als cinc milions de tones en nou mesos, Nord d’Àfrica i Extrem Orient i Japó, tenen en comú creixements relatius intensos però que no superen el del tràfic total amb l’exterior. Quatre de les sis àrees que en el que va d’any han mogut entre dos i quatre milions de tones, registren creixements que superen el 45%. Els més elevats, però, s’associen amb el continent americà amb l’excepció d’Amèrica Central i Golf de Mèxic.

Origen/destí del tràfic portuari exterior
_________________________________ Tones
gn-st
2017
Variació (%)
Àrees geogràfiques 2017/
2016*
2016/
2015
França/Itàlia 5.766.214 1,2 10,1
Europa (Atlàntic) 2.106.950 7,4 -16,4
Medit.Oriental, mar Negre, Caspi i Pròxim Orient 2.853.597 20,2 -9,8
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic 3.923.483 67,2 -13,9
Sud i sud-est asiàtic 3.191.994 58,4 5,6
Extrem Orient i Japó 4.999.722 15,0 7,5
Nord d'Àfrica 4.704.519 19,4 6,6
Resta d'Àfrica 2.760.739 46,5 9,7
Amèrica del Nord (Atlàntic) 1.324.662 79,2 33,9
Golf de Mèxic 1.282.095 -2,7 17,8
Amèrica Central i Carib 752.349 8,7 -0,4
Amèrica del Sud (Atlàntic) 2.426.186 54,8 -24,2
Amèrica del Nord (Pacífic) 356.184 368,8 -8,8
Amèrica del Sud (Pacífic) 653.570 155,8 27,3
Oceania i Illes del Pacífic 153.101 28,8 -8,0
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

XXXXXXXXXX