Impressió

Tràfic per tipus de producte i per àrees geogràfiques

Array
Array
Array
Array
Array
Tràfic portuari per tipus de productes
Tones
gn-ab. 2018
Variació (%)
Productes 2018/2017* 2017/2016
Gas natural 1.170.323 7,6 64,1
Gasoil, gasolina i fuel 2.905.095 11,0 16,8
Biocombustibles 285.564 52,2 -3,6
Resta energia 159.989 25,1 0,7
Siderometal·lúrgics 1.029.276 9,4 40,5
Potasses i altres adobs 269.315 12,8 5,8
Productes químics 2.011.682 11,0 20,1
Ciment i clínker 536.209 69,2 -3,0
Altre material construcció 533.097 -0,8 31,4
Cereals i farines 322.850 43,1 38,1
Fava de soja 564.981 20,1 17,0
Pinso i farratges 454.053 5,4 9,0
Fruites i verdures 573.984 149,4 199,9
Begudes i derivats 300.533 19,0 16,5
Conserves 94.688 1,6 56,0
Tabac, cafè i cacau 244.714 -7,5 29,4
Olis i greixos 338.683 -10,5 19,0
Pesca congelada 152.305 4,3 2,4
Resta alimentació 1.118.923 72,8 67,8
Paper i pasta 973.721 36,4 43,2
Fusta 135.390 63,0 417,2
Maquinària i recanvis 918.268 6,1 16,8
Automòbils i peces 764.642 24,0 8,3
Resta de mercaderies 1.930.709 15,4 21,2
Tares 3.531.816 14,4 20,4
Total 21.320.808 18,2 26,3
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

El fort creixement del tràfic comercial amb l’exterior en el que va d’any no té un únic protagonista. S’ha recolzat tant en les importacions de gas natural i derivats del petroli com en la càrrega i descàrrega de productes químics, vehicles, agro-ramaders i material de la construcció. En termes d’origen/destinació, els creixements més intensos els continuen protagonitzant les mateixes àrees geogràfiques d’un any enrere.

De les 24 categories en què agrupem els productes que han arribat o sortit del port de la ciutat en el que va d’any, només una quarta part no ha evolucionat de manera inequívocament alcista. De la resta, més de la meitat creixen més que el conjunt. Les fruites i verdures, el ciment, la fusta i l’agregat anomenat resta de l’alimentació, són les tipologies que mostren un ritme de creixement més intens. Amb l’excepció del ciment, el creixement dels altres tres agregats dóna continuïtat a una trajectòria recent extraordinàriament expansiva.

Seguint en la vessant positiva i deixant de banda els ja esmentats creixements interanuals més intensos en termes relatius, convé insistir en l’impuls expansiu del gas natural i resta de productes energètics que ja venien d’un 2017 alcista. El mateix es pot dir dels productes químics, els automòbils, el paper i pasta i un ampli ventall de productes del primari. Si bé els seus ritmes de creixement no són els més espectaculars, sí que són determinants en termes absoluts. Pel que fa als signes clarament negatius, corresponen a segments poc rellevants en termes absoluts que venen precedits d’un 2017 clarament expansiu. El gràfic adjunt mostra la creixent especialització del port en dues tipologies de productes: l’energia i els d’alimentació humana i animal. En segon terme i amb un avanç més modest es situen els productes químics i els automòbils i maquinària.

Pel que fa a les principals àrees d’origen o destinació del tràfic portuari exterior, només l’Extrem Orient i Japó tanca el primer quadrimestre d’enguany al marge de la tendència expansiva general. També es registren creixements relativament minsos en els fluxos amb els ports de França i Itàlia i els africans. A banda d’aquestes tres grans àrees, la resta presenta taxes de creixement molt intenses, encapçales en termes relatius i per segon any consecutiu per la costa nord-americana del Pacífic. En termes generals, es registra un notable creixement dels fluxos comercials amb els ports americans i asiàtics.

Origen/destí del tràfic portuari exterior
_________________________________ Tones gn-ab.2018 Variació (%)
Àrees geogràfiques 2018/2017* 2017/2016
França/Itàlia 2.828.041 6,8 4,2
Europa (Atlàntic) 1.239.048 19,0 14,3
Medit.Oriental, mar Negre, Caspi i Pròxim Orient 1.471.091 26,3 24,8
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic 1.673.021 44,8 71,1
Sud i sud-est asiàtic 1.811.579 38,0 53,8
Extrem Orient i Japó 2.263.852 1,4 12,6
Nord d'Àfrica 2.102.046 8,8 24,8
Resta d'Àfrica 1.404.673 7,3 43,9
Amèrica del Nord (Atlàntic) 718.284 45,1 87,9
Golf de Mèxic 704.313 54,9 21,4
Amèrica Central i Carib 417.354 13,4 24,1
Amèrica del Sud (Atlàntic) 1.112.956 65,0 66,2
Amèrica del Nord (Pacífic) 255.056 293,8 307,5
Amèrica del Sud (Pacífic) 243.359 15,2 78,5
Oceania i Illes del Pacífic 77.145 20,6 13,7
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

XXXXXXXXXX