Impressió

Tràfic de mercaderies

Tràfic de mercaderies pel port de Barcelona

Total Càrrega general Líquids a doll Sòlids a granel Total internacional
Període Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Export. Import.
2011 18.258 24.808 16.493 12.268 824 9.936 940 2.605 14.695 21.676
2012 19.134 22.373 15.933 10.457 1.210 9.221 1.991 2.695 15.282 19.314
2013 20.487 21.050 16.009 10.422 2.347 8.383 2.132 2.245 16.656 18.080
2014 22.744 22.575 16.700 10.918 3.736 9.200 2.308 2.457 18.749 19.515
2015 22.548 23.399 17.594 11.878 2.867 9.142 2.087 2.378 18.360 20.639
  
2016 23.429 24.149 18.557 13.154 2.624 8.790 2.230 2.206 18.967 20.540
1r.tr. 5.295 5.647 4.127 3.000 673 2.182 495 464 4.311 4.856
2n.tr. 6.176 6.630 4.852 3.538 778 2.372 545 720 4.899 5.614
3r.tr. 6.271 6.162 4.998 3.436 741 2.206 532 520 5.022 5.137
4t.tr. 5.688 5.711 4.598 3.180 432 2.461 658 502 4.735 4.933
  
2017 29.023 31.047 23.248 17.873 3.587 10.897 2.188 2.278 24.209 27.312
1r.tr. 6.693 7.080 5.420 3.931 856 2.668 417 480 5.576 6.177
2n.tr. 6.940 7.428 5.612 4.451 775 2.361 553 616 5.596 6.429
3r.tr. 7.969 8.373 6.322 4.918 1.046 2.952 601 503 6.650 7.435
4t.tr. 7.421 8.166 5.894 4.572 910 2.916 617 678 6.386 7.271
2018
1r.tr. 7.710 8.501 6.226 4.721 864 3.222 621 558 6.603 7.690
abril 2.455 2.655 2.037 1.793 249 626 169 236 2.029 2.340

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Les dades del darrer trimestre són provisionals.
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Variació (%) Total Cabotatge Exterior
gn-ab. 2018/ gn-ab. 2017
Total 18,2 -1,2 21,6
Càrrega general 20,1 4,3 23,4
Líquids a doll 8,8 -24,4 13,0
Sòlids a granel 34,9 0,8 36,6
2n.sm. 2017/ 2n.sm. 2016
Total 34,0 4,5 39,9
Càrrega general 33,9 3,9 41,6
Líquids a doll 44,7 6,4 49,7
Sòlids a granel 8,5 16,0 8,2
2017/ 2016
Total 26,3 5,9 30,4
Càrrega general 29,6 5,2 36,0
Líquids a doll 26,9 11,4 28,9
Sòlids a granel 0,7 -7,4 1,0
2016/ 2015
Total 3,5 16,6 1,2
Càrrega general 7,7 10,6 6,8
Líquids a doll -5,0 75,1 -10,1
Sòlids a granel -0,6 -13,0 -0,1

El tràfic comercial pel port de Barcelona ha tancat el primer terç d’enguany mantenint l’extraordinari impuls que ja havia mostrat durant la segona meitat de l’any passat. Un impuls que apunta als 65 milions de tones anuals com a objectiu immediat i que comença a mostrar senyals de lleu contenció.

Els 21,3 milions de tones de mercaderies que durant el primer quadrimestre d’enguany han passat pel port de Barcelona equivalen a un creixement interanual del 18,2% i han situat l’acumulat anual en 63,5 milions de tones, un 25% més que un any enrere i establint un nou màxim històric. Són magnituds que responen a un augment sostingut i molt intens al llarg dels darrers dotze mesos, recolzat bàsicament en el tràfic amb l’exterior de mercaderia en trànsit. En definitiva, un període excepcional per a l’activitat comercial del port barceloní a remolc d’una conjuntura expansiva dels fluxos comercials i de l’economia mundials.

L’anomenada càrrega general, la que inclou la major part del béns manufacturats i semielaborats, transportats majoritàriament en contenidors, tanca el primer terç d’enguany mantenint el seu protagonisme en aquest context tan expansiu del tràfic portuari. Un protagonisme expressat no només en la solidesa de la trajectòria expansiva, amenaçada en termes relatius per l’impuls dels sòlids a granel, sinó també i molt especialment en l’elevada quota de mercat que acapara: dues terceres parts del volum total del tràfic i força més en termes de valor. Alhora, i seguint l’estela de 2017, es manté el dinamisme del tràfic amb l’exterior gràcies al fort increment de la mercaderia contenitzada en trànsit.

En contraposició al dinamisme que han mostrat les diferents tipologies de productes, el tràfic de cabotatge es mostra incapaç de mantenir la trajectòria lleument expansiva exhibida el darrer bienni com a conseqüència de la negativa evolució del tràfic de mercaderies a doll, especialment dels hidrocarburs. Una pèrdua que no s’ha pogut compensar amb el discret avanç de la càrrega general.

xxxxxxxxx