Impressió

Tràfic de mercaderies

Tràfic de mercaderies pel port de Barcelona

Total Càrrega general Líquids a doll Sòlids a granel Total internacional
Període Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Export. Import.
2011 18.258 24.808 16.493 12.268 824 9.936 940 2.605 14.695 21.676
2012 19.134 22.373 15.933 10.457 1.210 9.221 1.991 2.695 15.282 19.314
2013 20.487 21.050 16.009 10.422 2.347 8.383 2.132 2.245 16.656 18.080
2014 22.744 22.575 16.700 10.918 3.736 9.200 2.308 2.457 18.749 19.515
2015 22.548 23.399 17.594 11.878 2.867 9.142 2.087 2.378 18.360 20.639
  
2016 23.429 24.149 18.557 13.154 2.624 8.790 2.230 2.206 18.967 20.540
1r.tr. 5.295 5.647 4.127 3.000 673 2.182 495 464 4.311 4.856
2n.tr. 6.176 6.630 4.852 3.538 778 2.372 545 720 4.899 5.614
3r.tr. 6.271 6.162 4.998 3.436 741 2.206 532 520 5.022 5.137
4t.tr. 5.688 5.711 4.598 3.180 432 2.461 658 502 4.735 4.933
  
2017 29.023 31.047 23.248 17.873 3.587 10.897 2.188 2.278 24.209 27.312
1r.tr. 6.693 7.080 5.420 3.931 856 2.668 417 480 5.576 6.177
2n.tr. 6.993 7.440 5.635 4.463 805 2.361 553 616 5.649 6.424
3r.tr. 7.916 8.361 6.299 4.907 1.016 2.952 601 503 6.598 7.440
4t.tr. 7.421 8.166 5.894 4.572 910 2.916 617 678 6.386 7.271
2018
1r.tr. 7.710 8.501 6.226 4.721 864 3.222 621 558 6.603 7.690
2n.tr. 7.952 8.805 6.596 5.442 941 2.818 414 545 6.502 7.802

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Les dades del darrer trimestre són provisionals.
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Variació (%) Total Cabotatge Exterior
2n.tr. 2018/ 2n.tr. 2017
Total 16,1 3,9 18,5
Càrrega general 19,2 5,9 22,4
Líquids a doll 18,7 -11,8 22,7
Sòlids a granel -18,0 59,4 -20,1
1r.sm. 2018/ 1r.sm. 2017
Total 16,9 -0,2 20,0
Càrrega general 18,2 4,3 21,2
Líquids a doll 17,3 -22,7 22,6
Sòlids a granel 3,5 23,4 2,7
2017/ 2016
Total 26,3 5,9 30,4
Càrrega general 29,6 5,2 36,0
Líquids a doll 26,9 11,4 28,9
Sòlids a granel 0,7 -7,4 1,0
2016/ 2015
Total 3,5 16,6 1,2
Càrrega general 7,7 10,6 6,8
Líquids a doll -5,0 75,1 -10,1
Sòlids a granel -0,6 -13,0 -0,1

El tràfic comercial pel port de Barcelona ha tancat el primer semestre d’enguany mantenint l’extraordinari impuls que havia mostrat durant la segona meitat de l’any passat. Un impuls que apunta als setanta milions de tones anuals com a objectiu factible a curt termini si no s’accentua la desacceleració del creixement de l’economia europea i a l’espera de veure en què es concreten les amenaces proteccionistes que planegen sobre el comerç mundial.

Els 33 milions de tones de mercaderies que durant la primera meitat d’enguany han passat pel port de Barcelona equivalen a un creixement interanual del 17% i han situat l’acumulat anual en 65 milions de tones, un 25% més que un any enrere i establint un nou màxim històric. Són magnituds que responen a un augment sostingut i molt intens al llarg del darrer any i mig, recolzat en el tràfic amb l’exterior, majoritàriament de mercaderia en trànsit. En definitiva, un període excepcional per a l’activitat comercial del port barceloní a remolc d’una conjuntura expansiva dels fluxos comercials i de l’economia mundial.

L’anomenada càrrega general, la que inclou la major part del béns manufacturats i semielaborats, transportats majoritàriament en contenidors, ha tancat el primer semestre d’enguany mantenint el seu protagonisme en aquest context tan expansiu del tràfic portuari. Un protagonisme expressat tant en la solidesa de la trajectòria expansiva com i molt especialment en l’elevada quota de mercat que acapara: més de dues terceres parts del volum total del tràfic i un percentatge encara més elevat en termes de valor. Alhora, i seguint l’estela de 2017, es manté el dinamisme del tràfic amb l’exterior gràcies al fort increment de la mercaderia contenitzada en trànsit.

En contraposició a l’evolució expansiva del bienni 2016-2017, el tràfic de cabotatge s’ha estancat com a conseqüència de la negativa evolució dels líquids a doll. Pel que fa al tràfic portuari amb l’exterior, tant la càrrega general com els líquids a doll han crescut més del vint per cent en relació amb un any enrere, mentre que l’agregat dels sòlids a granel mostra un creixement mínim, en la línia dels darrers anys. És una tipologia de tràfic sense marge de creixement al port de Barcelona.

 

xxxxxxxxx