Impressió

Tràfic de mercaderies

Tràfic de mercaderies pel port de Barcelona

Total Càrrega general Líquids a doll Sòlids a granel Total internacional
Període Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Export. Import.
2010 17.051 25.927 15.491 12.391 686 10.869 875 2.667 13.616 23.156
2011 18.258 24.808 16.493 12.268 824 9.936 940 2.605 14.695 21.676
2012 19.134 22.373 15.933 10.457 1.210 9.221 1.991 2.695 15.282 19.314
2013 20.487 21.050 16.009 10.422 2.347 8.383 2.132 2.245 16.656 18.080
2014 22.744 22.575 16.700 10.918 3.736 9.200 2.308 2.457 18.749 19.515
  
2015 22.541 23.380 17.583 11.857 2.871 9.184 2.087 2.339 18.356 20.620
1r.tr. 5.045 5.322 3.955 2.786 638 2.055 452 481 4.143 4.750
2n.tr. 6.266 6.171 4.711 3.167 986 2.383 569 621 5.101 5.439
3r.tr. 5,587 5.769 4.419 2.985 689 2.298 478 485 4.386 5.008
4t.tr. 5.644 6.119 4.497 2.919 559 2.448 588 752 4.725 5.423
  
2016 23.364 24.149 18.516 13.164 2.624 8.778 2.225 2.206 18.901 20.508
1r.tr. 5.300 5.647 4.127 3.000 673 2.182 495 464 4.311 4.856
2n.tr. 6.176 6.630 4.852 3.538 778 2.372 545 720 4.899 5.614
3r.tr. 6.271 6.162 4.998 3.436 741 2.206 532 520 5.022 5.137
4t.tr. 5.623 5.710 4.538 3.190 432 2.017 652 502 4.669 4.901
  
2017
1r.tr. 6.680 7.077 5.409 3.929 854 2.668 417 480 5.565 6.192
2n.tr. 6.953 7.431 5.623 4.454 777 2.361 553 616 5.607 6.413
3r.tr. 7.969 8.373 6.322 4.918 1.046 2.952 601 503 6.650 7.435
octubre 2.578 2.705 2.008 1.515 376 979 193 212 2.217 2.334

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Les dades del darrer trimestre són provisionals.
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Variació (%) Total Cabotatge Exterior
gn-oct. 2017/ gn-oct. 2016
Total 24,3 6,2 28,0
Càrrega general 28,3 5,1 34,5
Líquids a doll 22,7 14,5 23,8
Sòlids a granel -1,1 -10,3 -0,7
1r.sm. 2017/ 1r.sm. 2016
Total 18,5 7,3 20,8
Càrrega general 25,1 6,6 30,1
Líquids a doll 10,9 16,1 10,3
Sòlids a granel -7,1 -27,0 -6,2
2016/ 2015
Total 3,4 16,6 1,1
Càrrega general 7,5 10,5 6,7
Líquids a doll -5,1 75,1 -10,3
Sòlids a granel -0,8 -13,1 -0,2
2015/ 2014
Total 1,4 -1,5 1,9
Càrrega general 6,7 5,6 7,0
Líquids a doll -7,2 -39,1 -3,8
Sòlids a granel -6,3 33,0 -7,6

Després de nou anys d’intensa recessió econòmica i el corresponent procés de recuperació, el port de Barcelona ha actualitzat els màxims històrics de tràfic comercial gestionat a les seves instal·lacions. L’extraordinari creixement d’enguany, amb el protagonisme destacat dels contenidors en trànsit, permetrà tancar 2017 amb un tràfic total de gairebé 60 milions de tones. Un veritable salt d’escala.

Els 5,25 milions de tones de mercaderies que durant l’octubre d’enguany han passat pel port de Barcelona situen l’acumulat dels darrers dotze mesos en poc més de 57 milions de tones, un dinou per cent més que un any enrere i establint un nou màxim històric. Xifres que responen a un augment sostingut al llarg de tot l’any, intensificat a partir del mes de juliol i recolzat en el tràfic de mercaderia en trànsit. En definitiva, un quadrimestre i un any rècord per a l’activitat comercial del port barceloní.

L’anomenada càrrega general, la que inclou la major part del béns manufacturats i semielaborats, transportats majoritàriament en contenidors, aconsegueix mantenir el seu protagonisme en aquest context tan expansiu del tràfic portuari. Un protagonisme expressat no només en el lideratge de la trajectòria expansiva sinó també en l’elevada quota de mercat que acapara: dues terceres parts del volum total del tràfic i força més en termes de valor. Alhora, i compensant l’atípic resultat de 2016, es reactiva el tràfic amb l’exterior gràcies al fort increment de la mercaderia contenitzada en trànsit.

En contraposició a l’esmentat dinamisme de la càrrega general, el tràfic de cabotatge tanca el darrer quadrimestre sense poder mantenir la intensitat de la trajectòria expansiva de l’any i mig previ i se situa novament a l’ombra del tràfic amb l’exterior. L’agregat dels líquids a doll, amb el protagonisme del sector de l’energia i productes químics, sembla disposat a recuperar una bona part del terreny perdut durant el bienni anterior tot i els decebedors resultats del segon trimestre. Com ja és habitual, la imatge més descolorida l’ofereixen els sòlids a granel per tercer any consecutiu: sense mercaderia en trànsit, la davallada del tràfic de ciment i clínquer s’ha imposat a l’evolució positiva d’altres productes com ara els adobs i per a l’alimentació animal. El tràfic de cabotatge d’aquest tipus de productes ha esdevingut gairebé residual.

xxxxxxxxx