Impressió

Tràfic de mercaderies

Tràfic de mercaderies pel port de Barcelona

Total Càrrega general Líquids a doll Sòlids a granel Total internacional
Període Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Export. Import.
2010 17.051 25.927 15.491 12.391 686 10.869 875 2.667 13.616 23.156
2011 18.258 24.808 16.493 12.268 824 9.936 940 2.605 14.695 21.676
2012 19.134 22.373 15.933 10.457 1.210 9.221 1.991 2.695 15.282 19.314
2013 20.487 21.050 16.009 10.422 2.347 8.383 2.132 2.245 16.656 18.080
2014 22.744 22.575 16.700 10.918 3.736 9.200 2.308 2.457 18.749 19.515
  
2015 22.541 23.380 17.583 11.857 2.871 9.184 2.087 2.339 18.356 20.620
1r.tr. 5.045 5.322 3.955 2.786 638 2.055 452 481 4.143 4.750
2n.tr. 6.266 6.171 4.711 3.167 986 2.383 569 621 5.101 5.439
3r.tr. 5,587 5.769 4.419 2.985 689 2.298 478 485 4.386 5.008
4t.tr. 5.644 6.119 4.497 2.919 559 2.448 588 752 4.725 5.423
  
2016 23.364 24.149 18.516 13.164 2.624 8.778 2.225 2.206 18.901 20.508
1r.tr. 5.300 5.647 4.127 3.000 673 2.182 495 464 4.311 4.856
2n.tr. 6.176 6.630 4.852 3.538 778 2.372 545 720 4.899 5.614
3r.tr. 6.253 6.162 4.988 3.418 733 2.206 532 537 5.010 5.117
4t.tr. 5.641 5.711 4.549 3.208 439 2.017 652 485 4.681 4.920
  
2017
1r.tr. 6.680 7.077 5.409 3.929 854 2.668 417 480 5.565 6.192
2n.tr. 6.953 7.431 5.623 4.454 777 2.361 553 616 5.607 6.413

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Les dades del darrer trimestre són provisionals.
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Variació (%) Total Cabotatge Exterior
2n.tr. 2017/ 2n.tr. 2016
Total 12,3 3,1 14,3
Càrrega general 20,1 4,7 24,6
Líquids a doll -0,4 1,8 -0,7
Sòlids a granel -7,6 -42,9 -6,0
1r.sm. 2017/ 1r.sm. 2016
Total 18,5 7,3 20,8
Càrrega general 25,1 6,6 30,1
Líquids a doll 10,9 16,1 10,3
Sòlids a granel -7,1 -27,0 -6,2
2016/ 2015
Total 3,4 16,6 1,1
Càrrega general 7,5 10,5 6,7
Líquids a doll -5,1 75,1 -10,3
Sòlids a granel -0,8 -13,1 -0,2
2015/ 2014
Total 1,4 -1,5 1,9
Càrrega general 6,7 5,6 7,0
Líquids a doll -7,2 -39,1 -3,8
Sòlids a granel -6,3 33,0 -7,6

Després de gairebé nou anys i gràcies al fort creixement del primer semestre d’enguany, el port de Barcelona és a un pas d’assolir un nou màxim històric de tràfic de mercaderies en termes anuals. Una llarga transició en la que les exportacions han restat protagonisme a les importacions i els dolls sòlids als líquids i fins i tot a la càrrega general.

Els 28,1 milions de tones de mercaderies que durant la primera meitat d’enguany han passat pel port de Barcelona situen l’acumulat dels darrers dotze mesos a l’entorn dels 52 milions de tones, gairebé un onze per cent més que un any enrere i a un pas de superar el darrer màxim històric registrat ara fa nou anys. Un augment especialment intens i sense precedents recents, que ha evolucionat de més a menys durant el semestre i amb un bimestre febrer-març excepcional. Tot fa pensar que la finalització del conflicte de l’estiba i el mateix creixement acumulat pot incidir en una evolució més continguda durant la segona meitat de l’any.

L’anomenada càrrega general, la que inclou la major part del béns manufacturats i semielaborats, transportats majoritàriament en contenidors, aconsegueix mantenir el seu protagonisme en aquest context tan expansiu del tràfic portuari. Un protagonisme expressat no només en el lideratge de la trajectòria expansiva sinó també en un constant augment o manteniment de l’elevada quota de mercat: acapara més de dues terceres parts del volum total del tràfic i força més en termes de valor. Alhora, i compensant l’atípic resultat de l’any passat, es reactiva el tràfic amb l’exterior gràcies al fort increment de la mercaderia contenitzada.

En contraposició a l’esmentat dinamisme de la càrrega general, el tràfic de cabotatge tanca el primer semestre d’enguany sense poder mantenir la intensitat de la trajectòria expansiva de l’any passat i se situa novament a l’ombra del tràfic amb l’exterior. L’agregat dels líquids a doll, amb el protagonisme del sector de l’energia i productes químics, sembla disposat a recuperar una bona part del terreny perdut durant el bienni anterior tot i els decebedors resultats del segon trimestre. En tot cas, la imatge més descolorida l’ofereixen els sòlids a granel per tercer any consecutiu: la davallada del tràfic de ciment i clínquer s’ha imposat a l’evolució positiva d’altres productes com ara els adobs i per a l’alimentació animal. El tràfic de cabotatge d’aquest tipus de productes ha esdevingut gairebé residual.

En tot cas, són resultats provisionals i s’haurà d’esperar a que els fluxos comercials es normalitzin un cop acabat el conflicte que han mantingut els estibadors al conjunt del país per veure quina part d’aquest augment es consolida i quina part correspon a fluxos desviats puntualment des d’altres ports espanyols.

xxxxxxxxx