Impressió

Tràfic de mercaderies

Tràfic de mercaderies pel port de Barcelona

Total Càrrega general Líquids a doll Sòlids a granel Total internacional
Període Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Export. Import.
2010 17.051 25.927 15.491 12.391 686 10.869 875 2.667 13.616 23.156
2011 18.258 24.808 16.493 12.268 824 9.936 940 2.605 14.695 21.676
2012 19.134 22.373 15.933 10.457 1.210 9.221 1.991 2.695 15.282 19.314
2013 20.487 21.050 16.009 10.422 2.347 8.383 2.132 2.245 16.656 18.080
2014 22.744 22.575 16.700 10.918 3.736 9.200 2.308 2.457 18.749 19.515
  
2015 22.541 23.380 17.583 11.857 2.871 9.184 2.087 2.339 18.356 20.620
1r.tr. 5.045 5.322 3.955 2.786 638 2.055 452 481 4.143 4.750
2n.tr. 6.266 6.171 4.711 3.167 986 2.383 569 621 5.101 5.439
3r.tr. 5,587 5.769 4.419 2.985 689 2.298 478 485 4.386 5.008
4t.tr. 5.644 6.119 4.497 2.919 559 2.448 588 752 4.725 5.423
  
2016 23.429 24.149 18.557 13.154 2.624 8.790 2.230 2.206 18.967 20.540
1r.tr. 5.295 5.647 4.127 3.000 673 2.182 495 464 4.311 4.856
2n.tr. 6.176 6.630 4.852 3.538 778 2.372 545 720 4.899 5.614
3r.tr. 6.271 6.162 4.998 3.436 741 2.206 532 520 5.022 5.137
4t.tr. 5.688 5.711 4.598 3.180 432 2.461 658 502 4.735 4.933
  
2017 29.023 31.047 23.248 17.873 3.587 10.897 2.188 2.278 24.209 27.312
1r.tr. 6.680 7.077 5.409 3.929 854 2.668 417 480 5.565 6.192
2n.tr. 6.953 7.431 5.623 4.454 777 2.361 553 616 5.607 6.413
3r.tr. 7.969 8.373 6.322 4.918 1.046 2.952 601 503 6.650 7.435
4t.tr. 7.421 8.166 5.894 4.572 910 2.916 617 678 6.386 7.271

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Les dades del darrer trimestre són provisionals.
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Variació (%) Total Cabotatge Exterior
4t.tr. 2017/ 4t.tr. 2016
Total 36,8 11,5 41,3
Càrrega general 34,6 5,9 41,1
Líquids a doll 55,4 45,7 56,5
Sòlids a granel 11,7 10,8 11,7
2n.sm. 2017/ 2n.sm. 2016
Total 34,0 4,5 39,9
Càrrega general 33,9 3,9 41,6
Líquids a doll 44,7 6,4 49,7
Sòlids a granel 8,5 16,0 8,2
2017/ 2016
Total 26,3 5,9 30,4
Càrrega general 29,6 5,2 36,0
Líquids a doll 26,9 11,4 28,9
Sòlids a granel 0,7 -7,4 1,0
2016/ 2015
Total 3,5 16,6 1,2
Càrrega general 7,7 10,6 6,8
Líquids a doll -5,0 75,1 -10,1
Sòlids a granel -0,6 -13,0 -0,1

Després de nou anys d’una doble recessió econòmica i d’encarrilar el corresponent procés de recuperació, el port de Barcelona ha actualitzat els màxims històrics de tràfic comercial gestionat a les seves instal·lacions. L’extraordinari creixement del darrer semestre, amb el protagonisme destacat dels contenidors en trànsit, ha permès tancar 2017 superant els seixanta milions de tones de tràfic total. Un veritable salt d’escala.

Els 15,6 milions de tones de mercaderies que durant el darrer trimestre de 2017 han passat pel port de Barcelona i que equivalen a un creixement interanual del 37%, han situat l’acumulat anual en els seixanta milions de tones, un 26% més que un any enrere i establint un nou màxim històric. Són magnituds que responen a un augment sostingut al llarg de tot l’any, intensificat a partir del mes de juliol i recolzat bàsicament en el tràfic de mercaderia en trànsit. En definitiva, un semestre i un any rècord per a l’activitat comercial del port barceloní a remolc d’una conjuntura expansiva dels fluxos comercials i de l’economia mundials.

L’anomenada càrrega general, la que inclou la major part del béns manufacturats i semielaborats, transportats majoritàriament en contenidors, aconsegueix mantenir el seu protagonisme en aquest context tan expansiu del tràfic portuari. Un protagonisme expressat no només en el lideratge de la trajectòria expansiva, amenaçat en termes relatius per l’impuls dels líquids a doll, sinó també i molt especialment en l’elevada quota de mercat que acapara: dues terceres parts del volum total del tràfic i força més en termes de valor. Alhora, i compensant l’atípic resultat de 2016, es reactiva el tràfic amb l’exterior gràcies al fort increment de la mercaderia contenitzada en trànsit.

En contraposició a l’esmentat dinamisme de la càrrega general i dels líquids a doll, el tràfic de cabotatge tanca el darrer semestre de 2017 sense poder mantenir la intensitat de la trajectòria expansiva de l’any i mig previ i se situa novament a l’ombra del tràfic amb l’exterior. El ja esmentat agregat dels líquids a doll, amb el protagonisme del sector de l’energia i productes químics, ha recuperat una bona part del terreny perdut durant el bienni anterior gràcies al dinamisme de la segona meitat del darrer any. Com ja és habitual, la imatge més descolorida l’ofereixen els sòlids a granel per tercer any consecutiu: sense mercaderia en trànsit, la contenció del tràfic de ciment i clínquer ha restat brillantor a l’evolució positiva d’altres productes com ara els adobs i per a l’alimentació animal. El tràfic de cabotatge d’aquest tipus de productes ha esdevingut gairebé residual. 

xxxxxxxxx