Impressió

Trànsit de passatgers

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Trànsit de passatgers pel port de Barcelona
Període Total Ferris
regulars
Creuers* Creuers
en trànsit
2010 3.457.939 1.107.675 1.265.605 1.084.659
2011 3.828.512 1.169.820 1.502.623 1.156.069
2012 3.421.769 1.013.151 1.438.385 970.233
2013 3.628.359 1.028.996 1.501.354 1.098.009
2014 3.459.786 1.095.494 1.222.489 1.141.803
2015 3.708.786 1.167.413 1.365.873 1.175.500
1r.tr. 375.604 143.506 72.048 160.050
2n.tr. 1.052.242 284.437 426.713 341.092
3r.tr. 1.494.315 580.982 573.425 339.908
4t.tr. 786.625 158.488 293.687 334.450
2016 3.957.729 1.274.230 1.550.211 1.133.288
1r.tr. 421.396 164.579 136.296 119.749
2n.tr. 1.072.839 313.411 439.949 320.251
3r.tr. 1.662.939 612.829 678.969 371.141
4t.tr. 800.555 183.411 294.997 322.147
2017 4.136.999 1.424.752 1.440.383 1.271.864
1r.tr. 396.301 170.798 107.740 117.763
2n.tr. 1.176.532 366.344 426.254 383.934
3r.tr. 1.668.770 677.506 600.328 390.936
4t.tr. 895.396 210.104 306.061 379.231
Nota: (*) Origen/final al port de Barcelona. Les dades dels darrers trimestres són provisionals.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%) 4t.tr.2017/
4t.tr.2016
2n.sm. 2017/
2n.sm. 2016
2017/
2016
2016/
2015
Total 11,8  4,1 4,5 6,7
Ferris regulars 14,6 11,5 11,8 9,1
Creuers 3,8 -6,9 -7,1 13,5
Creuers en trànsit 17,7 11,1 12,2 -3,6

L’evolució moderadament alcista del nombre de passatgers pel port durant 2017 amaga un comportament relativament erràtic: a un primer semestre moderadament alcista l’ha seguit un estancament estiuenc i un notable repunt durant la tardor. L’augment del segment dels ferris regulars i dels creuers en trànsit contrasta amb el descens de passatgers dels creuers amb origen/final al port de la ciutat.

Les dades dels darrers mesos referides al nombre de passatgers que han utilitzat el port com a punt de sortida o d’arribada a la ciutat o simplement com a escala d’un viatge més llarg confirmen les tendències definides al llarg de la primera meitat de l’any: manteniment de la trajectòria alcista dels ferris regulars per quart any consecutiu i estabilització del nombre de passatgers de creuers amb origen/destinació a la ciutat després d’un bienni fortament expansiu. A manera de compensació, repunta el nombre de passatgers de creuers en trànsit i assoleix un nou màxim anual. En conjunt, l’acollida de passatgers per part del port ha superat novament els quatre milions/any enmig d’una notable desacceleració de la trajectòria expansiva encetada a mitjan 2015.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML