Impressió

Trànsit de passatgers

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Trànsit de passatgers pel port de Barcelona
Període Total Ferris
regulars
Creuers* Creuers
en trànsit
2010 3.457.939 1.107.675 1.265.605 1.084.659
2011 3.828.512 1.169.820 1.502.623 1.156.069
2012 3.421.769 1.013.151 1.438.385 970.233
2013 3.628.359 1.028.996 1.501.354 1.098.009
2014 3.459.786 1.095.494 1.222.489 1.141.803
2015 3.708.786 1.167.413 1.365.873 1.175.500
1r.tr. 375.604 143.506 72.048 160.050
2n.tr. 1.052.242 284.437 426.713 341.092
3r.tr. 1.494.315 580.982 573.425 339.908
4t.tr. 786.625 158.488 293.687 334.450
2016 3.958.960 1.275.366 1.555.819 1.127.775
1r.tr. 421.396 164.579 137.068 119.749
2n.tr. 1.070.237 312.935 436.685 320.617
3r.tr. 1.668.534 614.011 686.589 367.934
4t.tr. 798.793 183.841 295.477 319.475
2017
1r.tr. 396.301 170.798 107.740 117.763
ab-mg 757.672 217.980 273.281 266.411
Nota: (*) Origen/final al port de Barcelona. Les dades dels darrers trimestres són provisionals.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%) gn-mg.2017/
gn-mg.2016
2n.sm. 2016/
2n.sm. 2015
2016/
2015
2015/
2014
Total 6,4 8,2 6,7 7,2
Ferris regulars 16,3 7,9 9,2 6,6
Creuers -4,0 13,3 13,9 11,7
Creuers en trànsit 8,9 1,9 -4,1 3,0

L’evolució del nombre de passatgers durant el bimestre d’abril-maig trenca la tònica lleument contractiva del primer trimestre. L’augment del segment dels ferris regulars contrasta amb l’atonia dels creuers amb origen/final al port de la ciutat.

Feia més de dos anys que el port de la ciutat no acumulava tres mesos consecutius de descensos interanuals del nombre de passatgers com ha succeït durant el primer trimestre d’enguany. Una situació que s’ha corregit durant el bimestre següent gràcies als ferris regulars i als creuers en trànsit. Així, dos de cada tres dels 1,15 milions de passatgers que han arribat o sortit de la ciutat per via marítima en el que va d’any han estat viatgers d’aquestes tipologies de vaixells. Alhora, els creuers amb inici/final al port de la ciutat no aconsegueixen repetir els bons resultats de 2016 tot i que la tendència de fons apunta en aquesta direcció.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML