Impressió

Trànsit de passatgers

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Trànsit de passatgers pel port de Barcelona
Període Total Ferris
regulars
Creuers* Creuers
en trànsit
2011 3.828.512 1.169.820 1.502.623 1.156.069
2012 3.421.769 1.013.151 1.438.385 970.233
2013 3.628.359 1.028.996 1.501.354 1.098.009
2014 3.459.786 1.095.494 1.222.489 1.141.803
2015 3.708.786 1.167.413 1.365.873 1.175.500
2016 3.957.729 1.274.230 1.550.211 1.133.288
1r.tr. 421.396 164.579 136.296 119.749
2n.tr. 1.072.839 313.411 439.949 320.251
3r.tr. 1.662.939 612.829 678.969 371.141
4t.tr. 800.555 183.411 294.997 322.147
2017 4.136.999 1.424.752 1.440.383 1.271.864
1r.tr. 397.192 171.735 107.694 117.763
2n.tr. 1.179.220 365.972 428.276 384.972
3r.tr. 1.665.191 676.941 598.352 389.898
4t.tr. 895.396 210.104 306.061 379.231
2018
1r.tr. 502.394 202.609 132.958 166.827
2n.tr. 1.285.614 333.207 559.982 392.425
Nota: (*) Origen/final al port de Barcelona. Les dades dels darrers trimestres són provisionals.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%) 2n.tr.2018/
2n.tr.2017
1r.sm. 2018/
1r.sm. 2017
2017/
2016
2016/
2015
Total 9,0 13,4 4,5 6,7
Ferris regulars -9,0 -0,4 11,8 9,1
Creuers 30,8 29,3 -7,1 13,5
Creuers en trànsit 1,9 11,2 12,2 -3,6

L’evolució del nombre de passatgers pel port durant el primer semestre d’enguany triplica l’avanç de l’any passat gràcies a la forta recuperació dels passatgers de creuers.

El to francament positiu amb el que va començar 2018 s’ha confirmat i fins i tot accentuat durant el segon trimestre. De manera pausada i sense estridències i mantenint un creixement relativament estable al voltant del set per cent interanual, el nombre de passatgers que han utilitzat el port s’ha situat molt a prop de la cota anual dels 4,5 milions de passatgers arribats, sortits o en trànsit. El segment dels creuers amb origen/final a la ciutat recupera el protagonisme cedit l’any passat mentre que el dels ferris regulars es limita de moment a consolidar els volums assolits. Que no és poc atès que es mou en màxims històrics després d’un trienni notablement expansiu.

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML