Impressió

Trànsit de passatgers

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Trànsit de passatgers pel port de Barcelona
Període Total Ferris
regulars
Creuers* Creuers
en trànsit
2011 3.828.512 1.169.820 1.502.623 1.156.069
2012 3.421.769 1.013.151 1.438.385 970.233
2013 3.628.359 1.028.996 1.501.354 1.098.009
2014 3.459.786 1.095.494 1.222.489 1.141.803
2015 3.708.786 1.167.413 1.365.873 1.175.500
2016 3.957.729 1.274.230 1.550.211 1.133.288
1r.tr. 421.396 164.579 136.296 119.749
2n.tr. 1.072.839 313.411 439.949 320.251
3r.tr. 1.662.939 612.829 678.969 371.141
4t.tr. 800.555 183.411 294.997 322.147
2017 4.136.999 1.424.752 1.440.383 1.271.864
1r.tr. 397.192 171.735 107.694 117.763
2n.tr. 1.174.750 364.470 426.346 383.934
3r.tr. 1.668.770 677.506 600.328 390.936
4t.tr. 895.396 210.104 306.061 379.231
2018
1r.tr. 502.394 202.609 132.958 166.827
 abril 415.710 104.617 174.051 137.042
Nota: (*) Origen/final al port de Barcelona. Les dades dels darrers trimestres són provisionals.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%) gn-ab.2018/
gn-ab.2017
2n.sm. 2017/
2n.sm. 2016
2017/
2016
2016/
2015
Total 20,0  4,1 4,5 6,7
Ferris regulars 3,8 11,5 11,8 9,1
Creuers 40,7 -6,9 -7,1 13,5
Creuers en trànsit 21,2 11,1 12,2 -3,6

L’evolució del nombre de passatgers pel port durant el primer quadrimestre d’enguany es diferencia del comportament relativament erràtic de l’any passat. El creixement s’imposa en tots els segments alhora que els creuers reafirmen el seu protagonisme.

S’ha de recórrer a factors bàsicament estacionals per explicar que el primer quadrimestre de l’any és el més fluix en termes de trànsit de passatgers pel port de la ciutat. En conseqüència, que enguany aquest segment del negoci portuari hagi registrat un augment interanual del vint per cent és rellevant perque contribueix a desestacionalitzar una activitat tradicionalment molt concentrada durant els trimestres centrals de l’any. I és especialment interessant perquè l’augment el lideren els creuers amb base al port de la ciutat, començant a compensar la davallada de l’any passat. Els creuers en trànsit i els ferris regulars, ambdós segments del negoci en màxims, també tanquen el quadrimestre amb més viatgers que durant el mateix període 2017.

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML