Impressió

Trànsit de passatgers

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Trànsit de passatgers pel port de Barcelona
Període Total Ferris
regulars
Creuers* Creuers
en trànsit
2010 3.457.939 1.107.675 1.265.605 1.084.659
2011 3.828.512 1.169.820 1.502.623 1.156.069
2012 3.421.769 1.013.151 1.438.385 970.233
2013 3.628.359 1.028.996 1.501.354 1.098.009
2014 3.459.786 1.095.494 1.222.489 1.141.803
2015 3.708.786 1.167.413 1.365.873 1.175.500
1r.tr. 375.604 143.506 72.048 160.050
2n.tr. 1.052.242 284.437 426.713 341.092
3r.tr. 1.494.315 580.982 573.425 339.908
4t.tr. 786.625 158.488 293.687 334.450
2016 3.958.960 1.275.366 1.555.819 1.127.775
1r.tr. 421.396 164.579 137.068 119.749
2n.tr. 1.072.839 313.411 439.177 320.251
3r.tr. 1.662.939 612.829 678.969 371.141
4t.tr. 801.786 184.547 300.605 316.634
2017
1r.tr. 396.301 170.798 107.740 117.763
2n.tr. 1.176.532 366.344 426.254 383.934
3r.tr. 1.668.770 677.506 600.328 390.936
octubre 446.382 84.348 182.518 179.516
Nota: (*) Origen/final al port de Barcelona. Les dades dels darrers trimestres són provisionals.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%) gn-oct.2017/
gn-oct.2016
1r.sm. 2017/
1r.sm. 2016
2016/
2015
2015/
2014
Total 1,8 5,3 6,7 7,2
Ferris regulars 11,5 12,4 9,2 6,6
Creuers -10,2 -7,3 13,9 11,7
Creuers en trànsit 8,2 14,0 -4,1 3,0

L’evolució moderadament alcista del nombre de passatgers durant el segon trimestre d’enguany compensa la contracció de començament d’any i la fluixa evolució dels mesos d’estiu i permet mantenir la trajectòria anual en positiu. L’augment del segment dels ferris regulars i dels creuers en trànsit contrasta amb el descens de passatgers dels creuers amb origen/final al port de la ciutat.

Les dades dels mesos d’estiu referides al nombre de passatgers que han utilitzat el port com a punt de sortida o d’arribada a la ciutat o simplement com a escala d’un viatge més llarg confirmen les tendències definides al llarg de la primera meitat de l’any: reforçament de la trajectòria alcista dels ferris regulars per quart any consecutiu i correcció a la baixa del nombre de passatgers de creuers amb origen/final a la ciutat després d’un bienni fortament expansiu. A manera de compensació, repunta el nombre de passatgers de creuers en trànsit. En conjunt i en termes anuals, l’acollida de passatgers per part del port ha superat els quatre milions, un nou màxim històric que s’assoleix enmig d’una notable desacceleració de la trajectòria expansiva encetada a mitjan 2015.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML