Impressió

Transport públic col·lectiu a la regió metropolitana

La consolidació del creixement econòmic amb el corresponent augment del nombre d’ocupats són els principals detonants de l’augment del nombre d’usuaris del transport públic metropolità. En la majoria de mitjans de transport i en el global s’han assolit nous màxims històrics.

Les xifres disponibles mostren que 2017 ha estat el quart any de recuperació sostinguda i general del nombre d’usuaris del transport públic metropolità. Una recuperació basada en la mobilitat obligada generada per l’augment de l’ocupació que ha propiciat la nova fase expansiva de la conjuntura econòmica i en l’augment del nombre de visitants que han fet estada a Barcelona. També hi ha contribuït l’ampliació i millora de l’oferta de serveis.