Impressió

Transport públic urbà i rodalia

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Transport públic urbà (milers de viatgers)
Període Total Xarxa Metro Xarxa Autobusos FGC Servei urbà
2010 615.399 381.222 183.357 27.078
2011 621.147 388.978 181.678 26.296
2012 594.430 373.505 173.965 23.299
2013 594.198 369.937 176,706 23.961
2014 603.288 375.722 178.346 24.727
  
2015 618.002 385.002 182.255 25.355
1r.tr. 153.092 95.183 44.972 6.686
2n.tr. 160.638 99.935 47.546 6.608
3r.tr. 141.163 89.578 40.680 5.185
4t.tr. 163.110 100.305 49.058 6.877
  
2016 623.495 381.486 190.100 25.129
1r.tr. 151.656 92.785 45.833 6.478
2n.tr. 164.739 99.270 51.611 6.938
3r.tr. 143.806 89.414 43.255 5.047
4t.tr. 163.294 100.018 49.401 6.666
  
2017
1r.tr. 165.067 100.942 50.209 6.896
2n.tr. 168.193 102.232 52.288 6.615
Nota. El Total inclou els viatges en tramvia.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Transport de Bcn, FGC i ATM.

Variació (%) Total Urbà Metro Autobús FGC
2n.tr.17/2n.tr.16 2,1 3,0 1,3 -4,7
1r.tr.17/1r.tr.16 8,8 8,8 9,5 6,5
2016/2015 0,9 -0,9 4,3 -0,9
2015/2014 2,4 2,5 2,2 2,5

El nombre d’usuaris del transport públic col•lectiu a l’àrea de Barcelona tanca la primera meitat d’enguany a l’alça i assolint un nou màxim històric gràcies a la reactivació de l’economia, a la dinamització del mercat de treball i a l’augment del nombre de visitants que fan estada a la capital.

L’agregat de l’anomenat transport públic urbà de Barcelona –metro, autobusos urbans, servei urbà dels FGC i tramvia- ha tancat el primer semestre d’enguany assolint un nou màxim històric en termes anuals: més de 640 milions de validacions, un 3,2% més que un any bans. Una fita assolida després de tres anys i mig de creixement sostingut. Una trajectòria directament relacionada amb el darrer canvi de cicle de l’economia i especialment amb el procés expansiu del nombre d’ocupats. També s’ha de relacionar amb la darrera fase alcista del nombre de visitants que fan estada a la ciutat.

Pel que fa al conjunt del transport públic ferroviari de rodalia, les dades disponibles constaten igualment un comportament alcista que ha de permetre recuperar al llarg d’enguany, si no ho ha fet ja, els valors de deu anys enrere. Una trajectòria expansiva recolzada tant en el nombre d’usuaris dels FGC, que es mou en màxims històrics, com en els de Renfe. L’ampliació de l’oferta de serveis a l’anomenat Metro del Vallès ha estat determinant en aquesta evolució.

Transport públic de rodalia (milers de viatgers)
  FGC Renfe
Període Total Total Línia
Llobr/Anoia
Metro Vallès Total
2010 156.371 52.683 21.980 30.703 103.688
2011 160.350 54.168 23.036 31.131 106.182
2012 157.577 51.659 21.285 30.374 105.918
2013 156.588 51.500 20.879 30.621 105.088
2014 157.607 52.456 21.253 31.203 105.151
  
2015 160.755 54.294 21.742 32.552 106.460
1r.tr. 39.682 13.927 5.545 8.382 25.755
2n.tr. 41.787 13.792 5.564 8.228 27.995
3r.tr. 37.363 11.293 4.834 6.460 26.070
4t.tr. 41.923 15.283 5.800 9.483 26.640
  
2016 164.501 56.301 21.759 34.543 108.200
1r.tr. 40.016 14.206 5.458 8.748 25.810
2n.tr. 42.859  15.029 5.686 9.342 27.830
3r.tr. 37.837 11.787 4.879 6.908 26.050
4t.tr. 43.790 15.280 5.735 9.545 28.510
  
2017
1r.tr. 42.201 15.616 5.841 9.775 26.585
2n.tr. 43.191 15.083 5.768 9.314 28.108
Nota. Línia Llobregat-Anoia: Bcn-Igualada/Manresa; Metro Vallès: Bcn-Terr./Sab.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de FGC i de Renfe.

Variació (%) Total FGC Renfe
2n.tr.17/2n.tr.16 0,8 0,4 1,0
1r.tr.17/1r.tr.16 5,5 9,9 3,0
2016/2015 2,3 3,7 1,6
2015/2014 2,0 3,5 1,2

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML