Impressió

Transport públic urbà i rodalia

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Transport públic urbà (milers de viatgers)
Període Total Xarxa Metro Xarxa Autobusos FGC Servei urbà
2011 621.147 388.978 181.678 26.296
2012 594.430 373.505 173.965 23.299
2013 594.198 369.937 176,706 23.961
2014 603.288 375.722 178.346 24.727
2015 618.002 385.002 182.255 25.355
  
2016 623.595 381.486 190.100 25.129
1r.tr. 151.536 92.785 45.833 6.478
2n.tr. 164.939 99.270 51.611 6.938
3r.tr. 143.906 89.414 43.255 5.047
4t.tr. 163.215 100.018 49.401 6.666
  
2017 640.473 390.396 196.972 25.145
1r.tr. 165.107 100.942 50.209 6.896
2n.tr. 168.555 102.232 52.288 6.615
3r.tr. 144.774 88.548 44.724 5.092
4t.tr. 162.037 98.674 49.751 6.542
2018 648.749 397.092 197.324 25.247
1r.tr. 164.654 100.903 49.929 6.619
2n.tr. 175.926 107.396 54.040 6.828
3r.tr. 149.782 92.611 45.734 5.093
4t.tr. 158.388 96.182 47.621 6.708
Nota. El Total inclou els viatges en tramvia.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Transport de Bcn, FGC i ATM.

Variació (%) Total Urbà Metro Autobús FGC
4t.tr.18/4t.tr.17 -2,3 -2,5 -4,3 2,5
2n.sm.18/2n.sm.17 0,4 0,8 -1,2 1,4
2018/2017 1,3 1,7 0,2 0,4
2017/2016 2,7 2,3 3,6 0,1

El transport públic metropolità tanca un quinquenni fortament expansiu gràcies a una conjuntura econòmica i laboral expansiva, també a l’augment del nombre de visitants i malgrat la proliferació de mitjans de transport alternatiu relativament barats.

L’agregat de l’anomenat transport públic urbà de Barcelona –metro, autobusos urbans, servei urbà dels FGC i tramvia- ha tancat 2018 amb gairebé 650 milions de viatges comptabilitzats, només un 1,3% més que un any abans. Un resultat per no satisfà les expectatives després de l’evolució dels primers nou mesos de l’any. El darrer trimestre ha estat decebedor pel que fa al servei de metro i autobusos urbans, els dos mitjans que acaparen més del 90% de les validacions a l’àmbit urbà i pràcticament el 60% en el conjunt del sistema. Un resultat negatiu que respon a un ampli ventall de factors entre els que destaca el 21D i que s’ha d’interpretar com un primer senyal d’un potencial de creixement a l’àmbit urbà que es redueix de manera accelerada per la dificultat d’incorporar més demanda a mesura que s’alenteix el creixement econòmic i el nombre de visitants tendeix a l’estancament. Contràriament, el potencial de creixement es manté elevat en el transport públic de rodalia, amb marge per a millorar l’oferta de serveis i continuar captant nous usuaris.

A l’àmbit metropolità, el transport públic ferroviari ha tancat el darrer any amb un ritme de creixement de gairebé el tres per cent. Menor al de 2017 però ajustat al creixement mitjà anual del darrer quadrienni. Una trajectòria expansiva recolzada tant en l’augment sostingut del nombre d’usuaris dels FGC com en els de Renfe. L’ampliació de l’oferta de serveis a l’anomenat Metro del Vallès ha estat determinant en aquesta evolució.

Transport públic de rodalia (milers de viatgers)
  FGC Renfe
Període Total Total Línia
Llobr/Anoia
Metro Vallès Total
2011 160.350 54.168 23.036 31.131 106.182
2012 157.577 51.659 21.285 30.374 105.918
2013 156.588 51.500 20.879 30.621 105.088
2014 157.607 52.456 21.253 31.203 105.151
2015 160.755 54.294 21.742 32.552 106.460
  
2016 164.501 56.301 21.759 34.543 108.200
1r.tr. 39.616 14.206 5.458 8.748 25.410
2n.tr. 43.199  15.029 5.686 9.342 28.170
3r.tr. 38.437 11.787 4.879 6.908 26.650
4t.tr. 43.250 15.280 5.735 9.545 27.970
2017 172.918 59.203 22.362 36.841 113.515
1r.tr. 43.401 15.616 5.841 9.775 27.785
2n.tr. 44.953 15.083 5.768 9.314 29.870
3r.tr. 39.815 12.425 4.987 7.437 27.390
4t.tr. 44.749 16.079 5.765 10.314 28.470
2018 178.016 61.955 23.100 38.855 116.061
1r.tr. 43.754 16.124 5.883 10.242 27.625
2n.tr. 47.160 16.550 6.105 10.445 30.570
3r.tr. 40.757 12.397 5.097 7.300 28.367
4t.tr. 46.383 16.884 6.015 10.869 29.499
Nota. Línia Llobregat-Anoia: Bcn-Igualada/Manresa; Metro Vallès: Bcn-Terr./Sab.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de FGC i de Renfe.

Variació (%) Total FGC Renfe
4r.tr.18/4r.tr.17 3,7 5,0 3,6
2n.sm.18/2n.sm.17 3,0 2,7 3,6
2018/2017 2,9 4,6 2,2
2017/2016 5,1 5,2 5,1

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML