Impressió

Turisme, fires i congressos

L’activitat turística, igual que la de fires i congressos, s’ha consolidat com un dels grans sectors d’activitat econòmica i generació de rendes a la ciutat.

Un cop superada la petita ensopegada dels primers mesos de 2013, les xifres de pernoctacions hoteleres i de visitants han mantingut una trajectòria de creixement moderat i sostingut que quatre anys després encara dura. S’assoleixen xifres històriques de manera recurrent, que acompanyen nivells molt elevats d’ocupació i d’estada mitjana hotelera. El sector turístic de la ciutat ha navegat gairebé durant tota la crisi per aigües tranquil·les -amb una incursió molt breu en la zona negativa-, gràcies a l’impuls dels visitants estrangers. Una empenta que es manté i que s’ha vist reforçada per l’augment de la demanda generada pel mercat espanyol.