Impressió

Turisme, fires i congressos

L’activitat turística, igual que la de fires i congressos, s’ha consolidat com un dels grans sectors d’activitat econòmica i generació de rendes a la ciutat.

Durant l’any 2018, les xifres de pernoctacions hoteleres i de visitants tornen a mostrar una trajectòria de creixement similar a les dels anys anteriors a 2017. S’assoleixen xifres històriques, però els nivells d’ocupació es mantenen i l’estada mitjana hotelera es situa per sota de la d’anys enrere. El sector turístic ha tingut durant tot l’any una evolució positiva gràcies a l’impuls dels visitants estrangers, en detriment de la demanda generada pel mercat espanyol.