Impressió

Activitat turística

La majoria dels principals indicadors d’activitat turística han tancat 2016 registrant variacions molt positives. Entre els factors explicatius sobresurten la millora de la conjuntura econòmica tant a Espanya com a la resta de la UE, la depreciació de l’euro, la inestabilitat política i la inseguretat que es palpa en algunes destinacions turístiques competidores.

Els registres de 2016 corresponents a l’activitat hotelera palesen una notable acceleració de la trajectòria alcista del trienni precedent. Un cop més, el sector turístic torna a destacar per la seva vitalitat, amb un to tant o més vigorós que el que registren la majoria dels indicadors que mesuren l’activitat econòmica de la ciutat.

Un dels trets que emergeix com a destacat de l’evolució recent de l’activitat turística de la ciutat és la recuperació de la demanda dels residents espanyols. Després d’anys de contenció motivada per la intensitat i durada del darrer període recessiu, la demanda interna comença a mostrar senyals de recuperació. Un canvi d’escenari impulsat per la millora de la conjuntura econòmica que ha començat a incidir, tot i que lentament, en un augment de les rendes familiars. Pel que fa a la demanda externa, es manté el fort ritme expansiu impulsada bàsicament pels països grans de la Unió Europea i d’Amèrica. La decebedora evolució macroeconòmica que han mostrat algunes de les principals economies emergents i en vies de desenvolupament no ha impedit que globalment aquests països s’hagin començat a perfilar com a emissors rellevants de turistes cap a Barcelona.