Impressió

Creuers

Array
Array
Array
Array
Passatgers de creuers
Període Total Passatgers
embarcats
Passatgers
desembarcats
Passatgers
en trànsit
2011 2.658.691 757.883 744.739 1.156.069
2012 2.408.618 721.933 716.452 970.233
2013 2.599.232 754.038 752.248 1.092.946
2014 2.364.292 615.377 607.112 1.141.803
2015 2.540.302 684.907 678.847 1.176.548
    
2016 2.683.580 773.623 782.196 1.127.761
1r.tr. 256.817 68.878 68.190 119.749
2n.tr. 759.428 222.320 216.857 320.251
3r.tr. 1.052.397 341.463 342.634 368.300
4t.tr. 614.952 140.962 154.515 319.475
    
2017 2.712.247 720.512 719.871 1.271.864
1r.tr. 225.503 53.922 53.818 117.763
2n.tr. 810.188 215.513 210.741 383.934
3r.tr. 991.264 298.837 301.491 390.936
4t.tr. 685.292 152.240 153.821 379.231
2018
1r.tr. 299.785 68.047 64.911 166.827
ab-mg 634.488 182.227 176.799 275.462
Font : Autoritat Portuària de Barcelona
Variació (%) Total Passatgers
embarcats
Passatgers
desembarcats
Passatgers
en trànsit
ab-mg.2018/
ab-mg.2017
17,4 31,0 31,2 3,4
1r.tr. 2018/
 1r.tr. 2017
33,0 26,2 20,7 41,7
2017/2016 1,1 -6,9 -7,3 12,2
2016/2015 5,6 12,9 14,0 -3,6

El sector dels creuers registra un impuls renovat que contrasta amb l’evolució del sector hoteler i que augura el retorn a una trajectòria expansiva que farà oblidar l’estancament de l’any passat.

Després d’un trienni 2015-2017 de recuperació i globalment expansiu en el que s’ha assolit un nou màxim anual de viatgers de creuers que han passat pel port de la ciutat, les xifres dels primers cinc mesos d’enguany sorprenen assolint un creixement interanual espectacular. Un increment del nombre de passatgers de l’ordre del vint per cent en una activitat tan madura i consolidada com és la del turisme de creuers a la ciutat només és possible gràcies a un augment permanent de l’oferta i a una progressiva reducció del nombre de mesos de temporada baixa. En conseqüència, és d’esperar que a mesura que avanci l’any la trajectòria alcista vagi perdent intensitat i es situï en un entorn expansiu més sostenible. En tot cas, si es consolida aquest augment de l’activitat a principi d’any serà una molt bona notícia per la ciutat atès que ajuda a desestacionalitzar aquest tipus de turisme.

A banda de l’augment global del nombre de passatgers, és tant o més rellevant que s’hagi trencat la tendència mostrada l’any passat i que a més del segment dels viatgers en trànsit, l’augment també s’hagi produït en el segment dels creuers amb sortida i arribada al port de la ciutat. I és que mentre aquells es mouen en màxims històrics, els passatgers embarcats i desembarcats a Barcelona tenen com a objectiu immediat recuperar els màxims de dos anys enrere.

L’activitat dels creuers al port de Barcelona acumula ja dues dècades llargues d’èxit inqüestionable. Una trajectòria assentada sobre una forta aposta de tots els agents polítics i econòmics implicats en la renovació i ampliació d’instal·lacions que han situat el barceloní entre els primers ports mundials de l’especialitat. Un esforç conjunt que, atès el volum assolit i la capacitat de càrrega de la ciutat, hauria de continuar incidint en prioritzar una distribució més homogènia de l’activitat al llarg de l’any i deixar en segon terme l’augment a qualsevol preu del total de passatgers.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML