Impressió

Creuers

Array
Array
Array
Array
Passatgers de creuers
Període Total Passatgers
embarcats
Passatgers
desembarcats
Passatgers
en trànsit
2010 2.350.264 632.445 633.160 1.084.659
2011 2.658.691 757.883 744.739 1.156.069
2012 2.408.618 721.933 716.452 970.233
2013 2.599.232 754.038 752.248 1.092.946
2014 2.364.292 615.377 607.112 1.141.803
  
2015 2.540.302 684.907 678.847 1.176.548
1r.tr. 232.098 37.482 34.566 160.050
2n.tr. 767.805 215.019 211.694 341.092
3r.tr. 915.594 289.916 287.648 338.030
4t.tr. 624.805 142.490 144.939 337.376
    
2016 2.683.580 773.623 782.196 1.127.761
1r.tr. 256.817 68.878 68.190 119.749
2n.tr. 759.428 222.320 216.857 320.251
3r.tr. 1.052.397 341.463 342.634 368.300
4t.tr. 614.952 140.962 154.515 319.475
    
2017 2.712.247 720.512 719.871 1.271.864
1r.tr. 225.503 53.922 53.818 117.763
2n.tr. 810.188 215.513 210.741 383.934
3r.tr. 991.264 298.837 301.491 390.936
4t.tr. 685.292 152.240 153.821 379.231
Font : Autoritat Portuària de Barcelona
Variació (%) Total Passatgers
embarcats
Passatgers
desembarcats
Passatgers
en trànsit
4t.tr.2017/ 4t.tr.2016 3,8 5,5 2,1 17,7
2n.sm. 2017/ 2n.sm. 2016 0,6 -8,2 -5,6 11,1
2017/2016 1,1 -6,9 -7,3 12,2
2016/2015 5,6 12,9 14,0 -3,6

La contenció del nombre de passatgers de creuers durant el mes d’octubre en relació amb un any abans s’ha vist compensada per l’augment del darrer bimestre de l’any. El resultat final ha estat el millor darrer trimestre de la història i superar per primera vegada els 2,7 milions de passatgers de creuers/any.

Després d’un bienni 2015-2016 de recuperació i en el que s’ha establert un nou màxim anual de viatgers de creuers que han passat pel port de la ciutat, les xifres de 2017 reflecteixen una situació de relativa estabilització que amaga un significatiu transvasament de passatgers dels vaixells amb origen/destinació a la ciutat cap als creuers en trànsit. Una dinàmica escassament atractiva per a la ciutat però que té el valor de contribuir a desestacionalitzar aquest tipus de turisme.

Aquest segment, que havia tancat 2016 amb un lleu retrocés després del màxim històric assolit un any abans, ha tancat el 2017 amb un creixement del 12,2%, mentre que els creuers que operen des del port de la ciutat han registrat una davallada del 7,1%. Dues tendències divergents com ja havia succeït un any abans amb els signes canviats i que molt probablement aniran convergint durant 2018 si no es produeixen canvis significatius en els factors que darrerament han propiciat la bona resposta de la demanda en un context de creixement sostingut i ferm de l’economia mundial.

L’activitat dels creuers al port de Barcelona acumula ja dues dècades llargues d’èxit inqüestionable. Una trajectòria assentada sobre una forta aposta de tots els agents polítics i econòmics implicats en la renovació i ampliació d’instal·lacions que han situat el barceloní entre els primers ports mundials de l’especialitat. Un esforç conjunt que, atès el volum assolit i la capacitat de càrrega de la ciutat, hauria d’incidir, com s’ha fet i s’està fent amb força èxit, en prioritzar una distribució més homogènia de l’activitat al llarg de l’any i deixar en segon terme l’augment a qualsevol preu del total de passatgers.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML