Impressió

Creuers

Array
Array
Array
Array
Passatgers de creuers
Període Total Passatgers
embarcats
Passatgers
desembarcats
Passatgers
en trànsit
2010 2.350.264 632.445 633.160 1.084.659
2011 2.658.691 757.883 744.739 1.156.069
2012 2.408.618 721.933 716.452 970.233
2013 2.599.232 754.038 752.248 1.092.946
2014 2.364.292 615.377 607.112 1.141.803
  
2015 2.540.302 684.907 678.847 1.176.548
1r.tr. 232.098 37.482 34.566 160.050
2n.tr. 767.805 215.019 211.694 341.092
3r.tr. 915.594 289.916 287.648 338.030
4t.tr. 624.805 142.490 144.939 337.376
    
2016 2.683.580 773.623 782.196 1.127.761
1r.tr. 256.817 68.878 68.190 119.749
2n.tr. 757.302 222.329 214.356 320.617
3r.tr. 1.054.523 341.454 345.135 367.934
4t.tr. 614.938 140.962 154.515 319.461
    
2017  
1r.tr. 225.457 53.922 53.818 117.717
ab-mg 539.738 138.418 134.863 266.457
Font : Autoritat Portuària de Barcelona
Variació (%) Total Passatgers
embarcats
Passatgers
desembarcats
Passatgers
en trànsit
ab-mg.2017/
ab-mg.2016
9,5 6,0 4,3 14,2
1r.tr 2017/
1r.tr. 2016
-12,2 -21,7 -21,1 -1,7
2016/2015 5,6 13,0 15,2 -4,1
2015/2014 7,4 11,3 11,8 3,0

Les xifres de passatgers de creuers durant el mes de maig reforcen el to expansiu de l’abril i converteixen en anècdota l’evolució contractiva per motius de calendari del primer trimestre. Una evolució alcista que s’ha de valorar especialment perquè es produeix a partir dels màxims històrics de 2016.

Després d’un bienni 2015-2016 en el que s’ha recuperat amb escreix el quart de milió llarg de passatgers perduts durant 2014 i s’ha establert un nou màxim anual de viatgers de creuers que han passat pel port de la ciutat, les xifres del bimestre abril-maig d’enguany reprenen la trajectòria expansiva després d’un primer trimestre relativament fluix. I ho fan amb força amb el protagonisme destacat dels creuers en trànsit, que havien tancat 2016 amb un lleu retrocés. Atesa la constant renovació i ampliació de l’oferta i que no s’observen canvis significatius en els factors que darrerament han propiciat la bona resposta de la demanda en un context de creixement moderat i sostingut de l’economia mundial, s’ha d’esperar una certa consolidació d’aquesta evolució alcista els propers mesos acompanyada, molt probablement, per un cert alentiment de les taxes de creixement durant la segona meitat de l’any.

El negoci dels creuers al port de Barcelona acumula ja dues dècades llargues d’èxit inqüestionable. Una trajectòria assentada sobre una forta aposta de tots els agents polítics i econòmics implicats en la renovació i ampliació d’instal·lacions que han situat Barcelona entre els primers ports mundials de l’especialitat. Un esforç conjunt que, atès el volum assolit i la capacitat de càrrega de la ciutat, hauria d’incidir en prioritzar una distribució més homogènia de l’activitat al llarg de l’any i deixar en segon terme l’augment a qualsevol preu del nombre total de passatgers. L’evolució més recent, si hom deixa de banda els mesos d’hivern, sembla transitar per aquest camí.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML