Impressió

Oferta i pernoctacions segons categoria hotelera

Array
Array
Array
Activitat hotelera segons categoria
Categoria Nombre de
pernoctacions
Nombre
de turistes
Ocupació
habitacions (%)
Estada
mitjana (nits)
gn-st 2017
H 5* 1.865.539 817.603 79,72 2,28
H 4* 7.951.618 3.770.707 85,41 2,11
H 3* 3.357.073 1.515.572 87,08 2,21
H 2* 1.097.394 527.583 88,70 2,08
H 1* 575.026 287.527 88,37 2,01
  
Total 14.846.650 6.918.991 85,31 2,14
 2016
H 5* 2.414.443 1.090.281 72,73 2,21
H 4* 10.178.456 4.826.216 81,30 2,11
H 3* 4.510.429 2.092.716 83,91 2,14
H 2* 1.280.585 673.295 84,48 1,93
H 1* 778.667 383.142 83,89 2,04
 
Total 19.162.580 9.065.650 80,97 2,11

La contenció del nombre de pernoctacions hoteleres en el que va de 2017 no s’ha traduït encara en una reducció de les taxes d’ocupació ni en l’estada mitjana. Una situació que serà inevitable si es confirmen les previsions a curt termini.

Segons les darreres dades disponibles, l’oferta hotelera de Barcelona supera ja les 70.000 places, el 68% de les quals en establiments de quatre o més estrelles. Durant els darrers vuit anys (2009-2016) –un període que inclou anys de dura recessió i posterior reactivació de l’activitat econòmica- aquesta oferta ha crescut un 23%. Una evolució que s’ha vist acompanyada d’una bona resposta de la demanda, concretada en un augment del nombre de clients de més del 35% i del 13% de l’estada mitjana.

El refredament de l’activitat hotelera que palesen les dades més recents es veu compensat en l’acumulat anual per l’expansió registrada durant el primer quadrimestre de l’any. Si hom observa les dades agregades per categories hoteleres es constata que, a tres mesos de tancar l’any, els hotels de dues estrelles registren un balanç més favorable que els hotels d’una i tres estrelles, mentre que a la resta dels sector, que concentra dues terceres parts de les places hoteleres de la ciutat, les ràtios d’ocupació són lleument favorables al segment de les quatre estrelles.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS A TAULA HTML