Impressió

Oferta i pernoctacions segons categoria hotelera

Array
Array
Array
Activitat hotelera segons categoria
Categoria Nombre de
pernoctacions
Nombre
de turistes
Ocupació
habitacions (%)
Estada
mitjana (nits)
nv-ds 2017
H 5* 286.198 130.827 48,52 2,18
H 4* 1.217.694 644.283 62,92 1,89
H 3* 579.578 271.345 68,87 2,14
H 2* 169.794 90.314 66,09 1,87
H 1* 79.671 52.539 61,00 1,51
    
Total 2.332.936 1.189.308 62,15 1,96
 2017
H 5* 2.351.180 1.030.845 74,20 2,28
H 4* 10.030.168 4.830.862 81,50 2,08
H 3* 4.305.815 1.971.498 84,05 2,18
H 2* 1.382.348 674.073 84,92 2,05
H 1* 721.668 377.272 83,66 1,91
 
Total 18.791.180 8.884.550 81,27 2,12

La contenció del nombre de pernoctacions hoteleres en el que va de 2017 no s’ha traduït encara en una reducció de les taxes d’ocupació ni en l’estada mitjana. Una situació que serà inevitable si es confirmen les previsions a curt termini.

Segons les darreres dades disponibles, l’oferta hotelera de Barcelona supera ja les 70.000 places, el 68% de les quals en establiments de quatre o més estrelles. Durant els darrers vuit anys (2009-2016) –un període que inclou anys de dura recessió i posterior reactivació de l’activitat econòmica- aquesta oferta ha crescut un 23%. Una evolució que s’ha vist acompanyada d’una bona resposta de la demanda, concretada en un augment del nombre de clients de més del 35% i del 13% de l’estada mitjana.

El refredament de l’activitat hotelera que palesen les dades més recents es veu compensat en l’acumulat anual per l’expansió registrada durant el primer quadrimestre de l’any. Si hom observa les dades agregades per categories hoteleres es constata que, a tres mesos de tancar l’any, els hotels de dues estrelles registren un balanç més favorable que els hotels d’una i tres estrelles, mentre que a la resta dels sector, que concentra dues terceres parts de les places hoteleres de la ciutat, les ràtios d’ocupació són lleument favorables al segment de les quatre estrelles.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS A TAULA HTML