Impressió

Oferta i pernoctacions segons categoria hotelera

Array
Array
Array
Activitat hotelera segons categoria
Categoria Nombre de
pernoctacions
Nombre
de turistes
Ocupació
habitacions (%)
Estada
mitjana (nits)
st-oc 2016
H 5* 479.562 222.644 83,81 2,16
H 4* 1.945.266 888.248 91,63 2,19
H 3* 824.410 357.917 94,25 2,31
H 2* 242.657 117.715 95,48 2,06
H 1* 143.275 69.211 94,83 2,07
Total 3.635.170 1.655.735 91,45 2,20
nv-ds 2016
H 5* 324.922 152.673 60,58 2,13
H 4* 1.505.445 746.630 70,43 2,02
H 3* 667.657 323.771 74,12 2,07
H 2* 205.681 109.420 75,57 1,89
H 1* 113.788 57.316 72,89 2,00
Total 2.817.492 1.389.809 70,35 2,03

L’augment del nombre de visitants incideix en un lleu increment de la taxa d’ocupació hotelera tot i que l’estada mitjana es manté estable. L’increment de la demanda justifica un any més el de l’oferta. O és a la inversa?

Segons les darreres dades disponibles, l’oferta hotelera de Barcelona és a punt de superar les 70.000 places. El creixement del darrer any, un 2,8%, s’ha de considerar relativament moderat perquè segueix a un bienni d’estancament. Durant els darrers vuit anys (2009-2016) –un període que inclou anys de dura recessió i posterior reactivació de l’activitat econòmica- aquesta oferta ha crescut un 23%. Una evolució que, malgrat una conjuntura aparentment poc favorable, ha anat acompanyada d’una bona resposta de la demanda que s’ha concretat en un augment del nombre de clients de més del 35% i del 13% de l’estada mitjana.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS A TAULA HTML