Impressió

Oferta i pernoctacions segons categoria hotelera

Array
Array
Array
Activitat hotelera segons categoria
Categoria Nombre de
pernoctacions
Nombre
de turistes
Ocupació
habitacions (%)
Estada
mitjana (nits)
gn-fb 2018
H 5* 309.988 132.743 55,42 2,34
H 4* 1.371.839 679.082 69,86 2,02
H 3* 615.205 281.650 74,41 2,19
H 2* 168.344 90.600 70,04 1,86
H 1* 98.034 56.295 70,41 1,74
    
Total 2.563.411 1.240.371 68,73 2,07
mç-ab 2018
H 5* 368.728 162.938 69,27 2,27
H 4* 1.680.220 827.695 82,82 2,03
H 3* 755.070 333.077 86,51 2,27
H 2* 208.785 109.152 82,22 1,92
H 1* 118.395 72.429 87,07 1,64
 
Total 3.131.199 1.505.290 81,75 2,08

La sensible retallada del nombre de pernoctacions hoteleres durant el primer quadrimestre d’enguany s’ha traduït en una inexplicable, per lleu, reducció de l’estada mitjana. Igualment sorprenents són les elevades taxes d’ocupació estimades atès que el descens de les pernoctacions s’ha produït en un context d’augment de l’oferta hotelera.

Segons les darreres dades disponibles i corresponents a final de 2017, l’oferta hotelera de Barcelona s’acosta a les 73.000 places, el 69% de les quals en establiments de quatre o més estrelles. Durant els darrers nou anys (2009-2017) –un període que inclou anys de dura recessió i posterior reactivació de l’activitat econòmica- aquesta oferta ha crescut un 28%. Una evolució que s’ha vist acompanyada d’una bona resposta de la demanda, concretada en un augment del nombre de clients de més del 35% i del 13% de l’estada mitjana. Els resultats dels darrers bimestres però, semblen apuntar a un canvi d’escenari que va més enllà de l’efecte conjuntural.

Pel que fa a les taxes d’ocupació, elevades si es té en compte el descens del nombre de pernoctacions a totes les categories hoteleres, el més rellevant i preocupant és el nivell relativament baix que presenten les del segment hoteler que aporta més valor afegit. Una diferència de més de deu punts percentuals en relació al conjunt del sector no és habitual.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS A TAULA HTML