Impressió

Perfil dels turistes

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Perfil dels turistes
___________________ 2012 2013 2014 2015
Per gènere (%)
Homes 58,7 58,3 63,3 64,8
Dones 41,3 41,7 36,7 35,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Per edat (%)
de 15 a 17 anys 0,7 0,6 0,7 0,8
de 18 a 24 anys 2,8 3 9,8 8,9
de 25 a 34 anys 14 15,1 29,5 25,0
de 35 a 44 anys 35,8 34,9 24,8 24,2
de 45 a 54 anys 30,1 31,7 21,3 22,0
més de 55 anys 16,6 14,7 13,7 19,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Turistes segons motiu de viatge (%)
2012 2013 2014 2015
Vacacional 50,4 50,6 52,5 55,8
Professional 41,0 40,9 39,6 35,7
Negocis - 30,8 - -
Fires i reunions - 10,1 - -
Personal i d'altres 8,6 8,5 7,9 8,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Mitjà de transport utilitzat pels turistes (%)
2012 2013 2014 2015
Avió 74,4 76,1 78,6 80,0
Ferrocarril 12,5 9,5 12,2 9,8
Cotxe 7,4 9,4 5,5 6,6
Autocar 5,5 4,7 1 0,8
D'altres 0,2 0,3 1,9 2,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Font: Instituto DYM per a Turisme de Barcelona

Visitants als llocs d'interès més visitats
Nombre de visitants
2013 2014 2015
EIA Temple Expiatori de la Sagrada Família 3.170.000 3.260.880 3.722.540
EIA Park Güell 2.598.732 2.761.436
MC Museu F.C.Barcelona 1.506.022 1.530.484 1.785.903
MC L'Aquàrium de Barcelona 1.718.380 1.590.420 1.549.480
MC El Born Centre Cultural 675.726 1.894.400 1.486.228
ELL Poble Espanyol de Barcelona 1.249.381 1.236.664 1.221.647
MC Museu Picasso 915.226 919.814 1.008.125
MC Parc Zoològic de Barcelona 1.070.104 1.057.188 1.004.069
EIA Casa Batlló 796.301 930.000 992.126
CE La Pedrera 944.509 932.356 990.112
Nota: EIA: Espais d'Interès Arquitectònic; MC: Museus i col·leccions; ELL: Espais de lleure; CE: Centre d'exposicions.
Font: ICUB i equipaments.

El perfil tipus del visitant que pernocta als hotels de Barcelona és el d’un home estranger –de la UE-, d’entre 25 i 44 anys que ve a la ciutat a fer turisme.

El darrer informe conegut sobre el perfil dels visitants que s’allotgen en els hotels de la ciutat, corresponent a 2015, reflecteix que, a més d’estranger, el visitant tipus es correspon a un home de mitjana edat que fa estada a la ciutat per fer turisme. Òbviament, la immensa majoria utilitza l’avió per arribar a la ciutat. Contràriament a la percepció que hom pot tenir, darrerament el pes relatiu de les dones en aquest segment dels visitants s’ha reduït. Possiblement es pugui explicar per l’emergència d’altres tipologies d’allotjaments més orientats als visitants per motius d’oci i que no es consideren en aquest informe. Pel que fa a l’edat dels visitants que pernocten als hotels, les dades més recents mostren una presència creixent dels clients més joves i dels de més edat. Malgrat aquest creixement pels extrems, set de cada deu són persones d’entre 25 i 54 anys.                  

De les dades de 2015, molt expansives en termes de visitants, sorprèn relativament la pèrdua d’usuaris del diferents mitjans que formen l’anomenat transport de l’oci. En contrapartida, s’ha produït un cert transvasament cap al transport públic col·lectiu. On no s’ha detectat contenció del nombre de visitants és en les visites als llocs d’interès més visitats de la ciutat. L’obra de Gaudí i el Barça continuen sent els principals reclams.

Pel que fa a la valoració de diferents aspectes de la ciutat, els turistes entrevistats van atorgar una puntuació mitjana de notable alt a Barcelona, en línia amb l’aconseguida en anys anteriors. El binomi arquitectura-cultura és el més apreciat, seguit per la valoració de l’oferta d’entreteniment i el transport públic. L’oferta comercial i el caràcter dels barcelonins també es valoren molt positivament, igual que l’oferta de restauració i hotelera, les platges i la seguretat ciutadana. En l’extrem més baix –però encara amb un notable-, apareixen com a pitjor valorats la qualitat de l’aire i molt especialment el nivell de soroll. Val la pena ressenyar que en cap dels aspectes consultats la valoració de 2015 ha estat pitjor que la d’un any abans. Poc o molt s’ha avançat en tots.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML