Impressió

Turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona

Array
Array
Array
Turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona
Període Pernoctacions Turistes (1) Estada mitjana (2)
2010 15.095.875 6.396.500 2,36
2011 16.146.596 6.827.658 2,36
2012 16.184.169 6.555.652 2,47
2013 16.630.808 6.563.284 2,53
2014 17.535.214 6.728.640 2,61
2015 18.537.358 7.090.246 2,61
2016 19.590.241 7.484.276 2,62
1r.tr. 3.929.948 1.528.772 2,57
2n.tr. 5.212.758 2.039.005 2,56
3r.tr. 5.935.745 2.151.072 2,76
4t.tr. 4.511.790 1.765.427 2,56
2017 19.688.076 7.656.747 2,57
1r.tr. 4.202.610 1.682.227 2,50
2n.tr. 5.551.311 2.144.254 2,59
3r.tr. 5.832.895 2.150.200 2,71
4t.tr. 4.101.260 1.680.066 2,44
2018 20.261.280 8.057.961 2,51
1r.tr. 4.187.494 1.706.645 2,45
2n.tr. 5.421.877 2.190.256 2,48
3r.tr. 5.923.821 2.234.062 2,65
4t.tr. 4.728.088 1.926.998 2,45
(1) S'entén per turistes els visitants que almenys pernocten una nit a un hotel de Barcelona, amb independència del motiu de la seva estada.
(2) Dades expressades en nits.
Font : Enquesta d'ocupació hotelera, INE
(%) Pernoctacions Turistes
2018/ 2017 2,9 5,2
2017/ 2016 0,5 2,3
2016/ 2015 5,7 5,6

Evolució positiva de l’activitat hotelera durant 2018, principalment pel fort increment del darrer trimestre de l’any, que compensa el moderat creixement de la resta del període. L’evolució a l'alça de les xifres de visitants d’aquest últim trimestre, podria marcar l'inici d'un canvi de tendència, tornant a la senda dels anys 2015 i 2016, si bé factors com l’evolució de les economies dels països d’origen dels turistes o la resolució final del Brèxit, podrien generar repercussions negatives sobre el sector.

L’any 2018 tanca amb un xifra rècord de més de 8 milions de visitants, un 5,2% més que l’any 2017, que han generat més de 20 milions de pernoctacions a la capital catalana, un 3% més, assolint nivells de creixement que s’apropen als dels anys 2015 i 2016 (5,4% i 5,6%).  L’evolució ha estat moderada durant els primers tres trimestres de l’any (+2,6%), però s’expandeix amb força durant l’últim (+14,7%). D’aquesta manera es supera el balanç negatiu amb que va tancar el segon semestre de 2017, per l’impacte dels atemptats terroristes de l’estiu i de la crisi política viscuda durant la tardor, que va tenir un notable ressò als mitjans de comunicació europeus. L’increment del 2018 s’ha produït  bàsicament gràcies a l'augment dels viatgers estrangers (+7%), sobretot de fora de la UE (+8,7%), recolzat en el cicle moderadament expansiu que mostren la majoria de les economies d’origen d’aquests visitants, i que compensa amb escreix la disminució dels turistes procedents d’Espanya (-1,8%) i l’increment més moderat dels de la UE (+5,4%).

Malgrat les dades positives amb les que s’ha tancat l’any, s’haurà de seguir amb atenció com afectaran a les xifres del turisme dels propers mesos factors com la moderada evolució de l’economia internacional (sobre tot de la UE), la recuperació de l’atractiu de les àrees de la Mediterrània Oriental i del nord d’Àfrica (forts competidors en el mercat turístic internacional) i la concreció final del Brèxit, al ser el Regne Unit el segon gran mercat de turistes estrangers a la ciutat (més de 680.000 el 2018), després dels Estats Units.

Pel que fa als factors d’oferta, Barcelona es reafirma com una de les destinacions de turisme urbà més ben valorades i competitives. A més de disposar d’una de les ofertes hoteleres més àmplia, diversificada i moderna d’Europa, gaudeix d’una àmplia i creixent oferta de connexions aèries, amb un important augment dels volts internacionals durant els últims anys, i d’un important port de creuers, amb gairebé 840 escales anuals. Actua també com a contrapunt o complement d’estades a altres zones de Catalunya, sense oblidar el turisme de Fires i Congressos, que segueixen sumant visitants a la ciutat.NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML