Impressió

Congressos

El nombre de congressos, convencions i reunions empresarials celebrades durant el 2015 a Barcelona reflecteix la millora econòmica.

La contenció obligada de la despesa d’empreses i institucions durant la crisi va fer caure el nombre de reunions celebrades durant el trienni 2012-2014. Tot i que la utilització intensiva de les noves tecnologies de la informació i comunicació i l’augment de la competència per part de noves ciutats juguen en contra, durant 2015 les xifres de congressos  i de convencions celebrats a Barcelona han registrat un notable avanç, tant en nombre d’esdeveniments com de delegats assistents.