Impressió

Congressos i convencions celebrats a Barcelona

Congressos i convencions celebrats a Barcelona
Nombre de reunions Delegats assistents
Període Congressos Jornades i cursos Convencions i incentius Total Congressos Jornades i cursos Convencions i incentius Total
2004 248 126 772 1.146 161.977 31.731 166.627 360.335
2005 205 147 1.001 1.353 131.741 24.158 187.106 343.005
2006 212 123 968 1.303 279.836 30.296 180.896 491.028
2007 340 n.d. 1.435 1.775 394.689 n.d. 235.015 629.704
  
2008 383 286 1.813 2.482 340.527 43.234 312.141 695.902
2009 294 215 1.348 1.857 342.801 38.943 194.413 576.157
2010 310 226 1.602 2.138 302.561 43.120 271.152 616.833
2011 255 378 1.650 2.283 291.307 64.612 291.774 647.693
  
2012 213 182 1.781 2.176 208.271 27.954 361.385 597.610
2013 291 138 1.610 2.039 289.191 31.255 263.510 583.956
2014 271 134 1.564 1.969 280.747 23.508 275.600 579.855
2015 311 121 1.836 2.268 319.754 17.185 252.879 589.818
Font: Barcelona Convention Bureau, Turisme de Barcelona
Variació Nombre de reunions Delegats assistents
(%) Congressos Jornades Convencions Total Congressos Jornades Convencions Total
2015/2014 14,8 -9,7 17,4 15,2 13,9 -26,9 -8,2 1,7
2014/2013 -6,9 -2,9 -2,9 -3,4 -2,9 -24,8 4,6 -0,7
2013/2012 36,6 -24,2 -9,6 -6,3 38,9 11,8 -27,1 -2,3

Array
Array

Les xifres de 2015 semblen marcar un punt d’inflexió i recullen tant la millora de l’activitat empresarial com l’atractiu de la ciutat com a seu d’esdeveniments internacionals.

Els bons resultats de 2015 pel que fa a la celebració de congressos i convencions a Barcelona semblen prou consistents com per deixar enrere la trajectòria baixista del trienni anterior. No s’han recuperat els excepcionals volums d’activitat de 2008 però sí que s’ha superat la mitjana anual dels darrers set anys pel que fa a nombre d’actes. Una fita que no hauria estat possible sense l’augment que ha registrat l’oferta hotelera de la ciutat. Per contra, traslladar aquesta recuperació al nombre d’assistents està sent més complicat. El lleu increment del darrer any no ha estat suficient per assolir novament la cota dels sis cents mil participants/any com era habitual durant el quinquenni 2007-2011. La raó d’aquesta asimetria s’ha de buscar en un notable descens de l’assistència mitjana a les convencions, reunions d’incentius i jornades i cursos. Només els congressos, amb el Mobile World Congress com a puntal bàsic, escapen a aquesta dinàmica i registren creixements de l’ordre del 14%.

NECESSARIO PER IMPRIMIR