Impressió

Congressos i convencions celebrats a Barcelona

Congressos i convencions celebrats a Barcelona
Nombre de reunions Delegats assistents
Període Congressos Jornades
i cursos
Convencions
i incentius
Total Congressos Jornades
i cursos
Convencions
i incentius
Total
2005 205 147 1.001 1.353 131.741 24.158 187.106 343.005
2006 212 123 968 1.303 279.836 30.296 180.896 491.028
2007 340 n.d. 1.435 1.775 394.689 n.d. 235.015 629.704
2008 383 286 1.813 2.482 340.527 43.234 312.141 695.902
  
2009 294 215 1.348 1.857 342.801 38.943 194.413 576.157
2010 310 226 1.602 2.138 302.561 43.120 271.152 616.833
2011 255 378 1.650 2.283 291.307 64.612 291.774 647.693
2012 213 182 1.781 2.176 208.271 27.954 361.385 597.610
  
2013 291 138 1.610 2.039 289.191 31.255 263.510 583.956
2014 271 134 1.564 1.969 280.747 23.508 275.600 579.855
2015 311 121 1.836 2.268 319.754 17.185 252.879 589.818
2016 422 134 1.418 1.974 317.140 19.931 253.702 590.773
Font: Barcelona Convention Bureau, Turisme de Barcelona
Variació Nombre de reunions Delegats assistents
(%) Congressos Jornades Convencions Total Congressos Jornades Convencions Total
2016/2015 35,7 10,7 -22,8 -13,0 -0,8 16,0 0,3 0,2
2015/2014 14,8 -9,7 17,4 15,2 13,9 -26,9 -8,2 1,7
2014/2013 -6,9 -2,9 -2,9 -3,4 -2,9 -24,8 4,6 -0,7

Array
Array

Les dades de 2016 mostren una notable continuïtat amb les dels darrers anys alhora que palesen canvis en la tipologia de les reunions que acull la ciutat: els congressos han augmentat de manera significativa en perjudici de les convencions i reunions d’incentius.

Segons les dades del Barcelona Convention Bureau de Turisme de Barcelona, al llarg de 2016 Barcelona va acollir gairebé dues mil reunions de més de quaranta delegats. En total, l’activitat relacionada amb els congressos, jornades i convencions ha implicat a uns sis cents mil delegats-assistents i ha generat més de mil cinc cents milions d’euros d’impacte econòmic a la ciutat. En termes relatius, l’any passat es van celebrar un 13% menys de reunions que en 2015 i un vuit per cent menys que la mitjana anual del darrer quinquenni. Alhora, el nombre d’assistents es va mantenir estable en relació a 2015 i amb un retrocés inapreciable en relació a la mitjana del quinquenni 2011-2015. Pel que fa a l’impacte econòmic del turisme de reunions a la ciutat, 2016 ha estat un any excel·lent: un vint per cent més elevat que el d’un any abans i un deu per cent més que l’impacte anual mitjà del darrer quinquenni. Un resultat imputable al fort augment del nombre de congressos, jornades i cursos. El notable descens del nombre convencions i reunions d’incentius ha tingut poca incidència en el nombre d’assistents i menys en l’impacte econòmic que ha tancat l’any en positiu.

NECESSARIO PER IMPRIMIR