Impressió

Distribució per sectors, àmbit, dimensió i origen

Distribució dels congressos i convencions celebrats a Barcelona segons caràcter nacional o internacional (2015)
Nombre de reunions Delegats assistents
Caràcter Congressos Jornades i cursos Convencions i incentius Total Congressos Jornades i cursos Convencions i incentius Total
Espanya 53 65 704 822 19.961 9.938 64.030 93.929
Internacional 257 55 1.054 1.366 298.993 7.207 179.394 485.594
Sense especificar 1 1 78 80 800 40 9.455 10.295
Total 311 121 1.836 2.268 319.754 17.185 252.879 589.818
Font: Barcelona Convention Bureau, Turisme de Barcelona

Array
Array
Array
Reunions celebrades per sectors (2015)
Congressos
(Associacions)
Convencions i incentius
(Empreses)
Sector (%) Sector (%)
Mèdic 32,8 Farmacèutic/Mèdic 24,3
Científic 16,4 Telec./Tecnològic 12,6
Telec./Tecnològic 14,8 Industrial 11,3
Acadèmic 12,5 Financer 8,6
Industrial 6,8 Alimentació 6,9
Economia 3,9 Consultoria 5,4
Sostenibilitat 2,9 Automoció 5,3
Cultural 1,6 Química 4,3
D'altres 8,3 D'altres 21,3
Total 100,0 Total 100,0
Distribució de les reunions celebrades (2015)
Per seu de celebració Per nombre de delegats
Seu (%) Delegats (%)
Hotel 81,5
Palau de congressos 5,2 fins a 99 61,1
Auditori privat 5,0 de 100 a 249 24,7
Universitat 2,8 de 250 a 499 8,0
Hospital 0,7 de 500 a 999 3,2
D'altres 5,5 1.000 i més 3,0
Total 100,0 Total 100,0

La recuperació de l’activitat congressual en sentit ampli durant 2015 té un component nacional que convé destacar. La millora del clima econòmic ho pot explicar. 

Deixant de banda el caràcter cada cop més internacional dels congressos i reunions empresarials i professionals celebrats a Barcelona, les dades de 2015 obliguen a matisar aquest caràcter i tendència. Sense el repunt d’activitat d’origen nacional el resultat final hauria estat una nova davallada. Prenent com a referència les xifres de 2011, amb un total de reunions similar al del darrer any, el pes relatiu de les reunions de caràcter nacional ha passat de representar el 29% al 36% del total. Un augment que en termes absoluts ha estat del 23%, mentre que la resta ha davallat un 13,5%. En termes d’assistents, l’evolució ha estat molt més continguda.

Els sectors farmacèutic/mèdic, científic i de les noves tecnologies continuen sent els principals protagonistes alhora que guanyen pes relatiu les empreses industrials en el segment de les convencions i incentius. En aquest apartat, determinant quant a nombre de reunions, la meitat les organitzen empreses estrangeres. D’aquest 50%, la meitat són empreses originàries de les tres principals economies de la UE, Alemanya, Regne Unit i França. Les variacions en termes absoluts són poc rellevants i en conjunt, guanyen pes relatiu sobre el total dels organitzadors estrangers. Per contra, han perdut protagonisme les empreses nord-americanes però continuen ocupant una segona posició molt destacada darrere les alemanyes. A remarcar l’augment de les reunions protagonitzades per empreses de la Índia que s’ha enfilat fins a l’octava posició. En total, en 2015 el 60% de les reunions i el 82% dels participants van tenir accent internacional.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML