Impressió

Fira de Barcelona

L’activitat firal a Barcelona es recupera. Les xifres de 2014 mostren un notable creixement en relació amb les de dos anys enrere.

En paral•lel a la millora de la conjuntura econòmica espanyola i de les expectatives a mitjà termini i al to lleument expansiu de l’economia mundial, l’activitat firal a Barcelona torna a créixer. L’atractiu de la ciutat en el mercat internacional, la disponibilitat d’infraestructures i d’instal•lacions modernes i la seva constatada capacitat d’organització de grans esdeveniments l’han situat entre les ciutats de referència per a la celebració de fires i congressos.

Dades i anàlisi