Impressió

Fira de Barcelona

La recuperació de l’activitat firal a Barcelona es consolida. Els resultats dels darrers dos anys mostren un notable creixement en relació amb els del bienni anterior.

En paral·lel a la consolidació de la recuperació de l’economia espanyola i de les expectatives a mitjà termini i al to lleument expansiu de l’economia europea, l’activitat firal a Barcelona s’ha dinamitzat. L’atractiu de la ciutat en el mercat internacional, la disponibilitat d’infraestructures i d’instal·lacions modernes i la seva contrastada capacitat d’organització de grans esdeveniments l’han situat entre les ciutats de referència per a la celebració de fires i congressos.

Dades i anàlisi