L'alternativa econòmica, a 'Economies transformadores de Barcelona'

Economia. El volum de Ruben Suriñach recull les diferents maneres en què Barcelona ha reinventat l'economia al llarg dels anys

Els Serveis Editorials de l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb l’editorial Margebooks, ha llançat el volum Economies transformadores de Barcelona, en el qual l’escriptor i economista Ruben Suriñach recull les molt diverses maneres en què Barcelona ha innovat l’economia local al llarg dels anys.

El llibre, editat en català i castellà, recull tot d’iniciatives innovadores, moltes de base col·laborativa, que han tingut lloc als barris de Barcelona en els darrers temps.

La publicació identifica les propostes de canvi socioeconòmic més rellevants que coexisteixen a Barcelona, descriu les seves relacions, analitza el seu impacte sobre el marc econòmic dominant i, finalment, aporta idees perquè les economies transformadores aconsegueixin més incidència amb una base sòlida i guanyin protagonisme en el mosaic econòmic.

Models transformadors per adaptar-se als temps canviants

El model de desenvolupament occidental suposa un desastre per al sosteniment de les condicions de subsistència i reproducció de la vida. Les fortes contradiccions del règim neoliberal han fet mutar els contorns culturals d’allò que és acceptable del que no ho és de la mà d’un clam per la regeneració democràtica, que ha cristal·litzat de manera desigual en diferents àmbits: en la política institucional, amb l’emergència de nous partits o plataformes electorals; a l’àmbit socioeconòmic, amb l’efervescència de propostes i practiques diferenciades dels marcs majoritaris sovint basades en l’organització col·lectiva i enfocades al sosteniment de les necessitats de les persones.

Malgrat tot, segueix havent un buit en la construcció d’un relat que resignifiqui i replantegi el model econòmic i els pensaments tradicionals que el sostenen; ja que el debat macroeconòmic segueix movent-se entre l’economia de mercat i l’economia centralitzada.

Aquest llibre planteja superar aquesta dicotomia, i imaginar i construir noves formes de satisfacció de necessitats i d’articulació de la vida econòmica, situant en primer pla les propostes d’economia transformadora impulsades des de diferents moviments i fenòmens: economia social i solidària, economia col·laborativa procomú, economies feministes, economies comunitàries i basades en els comuns, entre d’altres.

Amb aquest motiu, identifica les propostes de canvi socioeconòmic més rellevants que coexisteixen a Barcelona, descriu les seves relacions, analitza el seu impacte sobre el marc econòmic dominant i, finalment, aporta idees perquè les economies transformadores aconsegueixin més incidència amb una base sòlida i guanyin protagonisme en el mosaic econòmic.