Publicacions

  • Barcelona 1939-1962

  • Religió, art i conflicte a Europa i Barcelona, segles XVI-XVIII

  • (1) 1902-1903