Publicacions

  • Barcelona 1921 - 1930

  • Pedagogia crítica per a intel.ligències artificials

  • Ceràmica contemporània i d'autor