Barcelona i els llibres, una relació social i transformadora

Barcelona, ciutat de llibres explica l’estreta relació entre la ciutat i els llibres i com aquests esdevenen creadors d’espai públic.

"Barcelona ciutat de llibre", una relació literària inseparable