Una ciutat diversa, una ciutat compromesa amb la convivència i la cohesió social
Inici / Accessibilitat

Accessibilitat

Al web de de l’Ajuntament de Barcelona http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural s’han considerat les mesures següents per permetre als usuaris accedir a tots els continguts i funcionalitats amb més facilitat:

  • Multinavegador: les pàgines presenten una visualització correcta en els diversos navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Google Chrome).
  • Navegació coherent: s'assegura la consistència al lloc web, fent que la navegació sigui coherent en totes les pàgines i oferint una experiència gratificant a tots els usuaris.
  • Títols de pàgina accessibles
  • Estructura d’encapçalaments correcta
  • Formularis amb etiquetes
  • Distraccions: s'eviten interferències com el contingut intermitent, el parpelleig exagerat o l'àudio que s'engega automàticament.
  • Moviment: el contingut en moviment té un mecanisme d’aturada.
  • Llenguatge: el llenguatge de la pàgina és simple i adequat per al públic al qual va adreçat el contingut.

El desenvolupament del web http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural de l’Ajuntament de Barcelona s’ha basat en la consideració de les pautes d'accessibilitat al contingut en el web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Per a més informació sobre l’accessibilitat web i els recursos d’accessibilitat, i per configurar les opcions dels diversos navegadors, adreceu-vos al web http://accessibilitat.bcn.cat/ca.

L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d'accessibilitat que actualment queden per resoldre en aquest lloc web.