Una ciutat diversa, una ciutat compromesa amb la convivència i la cohesió social
Inici / Antirumors - La xarxa antirumors

Antirumors - La xarxa antirumors

La ciutadania diu prou als rumors i estereotips

Clica per obrir el formulari d'adhesió a la Xarxa BCN Antirumors

Qui som?

Som persones, associacions, entitats, equipaments, programes i serveis municipals i l’Ajuntament de Barcelona que treballem de forma col·laborativa per eliminar els rumors, els estereotips i les discriminacions que dificulten la convivència a la ciutat.

Actualment, som prop de 1000 membres, entre entitats i persones a títol individual.

Què fem?

Actuem de forma cooperativa i conjunta per eradicar els rumors i els estereotips que poden generar actituds de discriminació i racisme i, per tant, dificultar la convivència positiva i intercultural entre persones de diferents cultures.

Volem sumar en aquest esforç totes les experiències, tenint en compte que cadascun de nosaltres pot aportar reflexions i noves idees per continuar construint una ciutadania diversa i cohesionada. Som, per tant, una xarxa oberta a la participació de tothom.

Com ho fem?

Treballem conjuntament amb les persones, entitats i diferents equipaments de la ciutat amb l’objectiu de incidir en sectors clau: educació i comerç, entre d’altres.

Fem accions de sensibilització des de la proximitat i a través de diferents materials, recursos i activitats antirumors.

Busquem sinergies amb els diferents mitjans de comunicació per assolir un tractament més positiu de la diversitat cultural.

Com ens organitzem?

Treballem en comissions i grups que es formen voluntàriament per membres de la Xarxa (associacions, entitats, equipaments, programes i serveis municipals, i l’Ajuntament de Barcelona):

  • Comissió directora (escollida democràticament pels membres de la Xarxa) 

Grups de Treball

  • Formació
  • Comunicació
  • Acció al territori

Com pots contactar amb nosaltres?

A través del correu electrònic antirumors @bcn.cat