Una ciutat diversa, una ciutat compromesa amb la convivència i la cohesió social
Inici / Vols participar en les accions que la Xarxa BCN Antirumors desplegarà durant el 2017?

Vols participar en les accions que la Xarxa BCN Antirumors desplegarà durant el 2017?

Els grups i comissions de treball de la Xarxa han definit les actuacions a realitzar aquest any per tal de combatre els rumors i els estereotips associats a la diversitat

 

Les entitats membres de la Xarxa BCN Antirumors, presents als diversos espais de treball, ja tenen decidit com executaran el Pla d’Acció 2016-2020 durant aquest any 2017. Els diferents espais de treball estan oberts a totes les entitats membres de la XBCNA que vulguin participar de forma activa en la seva execució, tot promovent el treball en xarxa.

Ets part de la Xarxa Antirumors i vols participar més activament en la definició d’iniciatives per tal de combatre els rumors i els estereotips associats a la diversitat?

A continuació, et expliquen les accions que estan desenvolupant cadascun dels espais que hi ha oberts a la participació:

– Comissió d’Estratègia. S’està treballant per a promoure la participació i la diversificació de les entitats membres de la Xarxa BCN Antirumors, l’estructura i continguts de la pròxima plenària de la Xarxa a realitzar-se a l’any 2018.

– Comissió de dinamització. Està redissenyant materials de la Xarxa BCN Antirumors i preparant el Dia Antirumors per al any 2018.

– Grup de comunicació. Entre altres coses, està dissenyant una campanya de reivindicació i sensibilització al voltant del hashtag #AturemRumors amb la col·laboració i suport d’entitats, ciutadania i mitjans de comunicació i a nivell de xarxes socials.

– Grup de formació. S’està dissenyant materials basats en l’ultima jornada formativa adreçada sobre la perspectiva interseccional i decolonial com a eines per combatre els rumors, islamofòbia, l’antigitanisme i eurocentrisme en el treball sobre migracions i refugi. Aquí podeu veure un vídeo resum de la jornada: http://ow.ly/mZvc30gknFM

– Grup de territori. Està impulsant una jornada d’intercanvi d’experiències i bones pràctiques en el teixit de xarxes antirumors als diferents barris i districtes de la ciutat. La jornada tindrà lloc el proper 29 i 30 de juny de l’any 2018.

 

Per a més informació sobre com participar en algun d’aquests espais de treball i de les accions que s’hi desenvolupen, podeu enviar un correu electrònic a: antirumors@bcn.cat