Una ciutat diversa, una ciutat compromesa amb la convivència i la cohesió social
Inici / Vols participar en les accions que la Xarxa BCN Antirumors desplegarà durant el 2017?

Vols participar en les accions que la Xarxa BCN Antirumors desplegarà durant el 2017?

Els grups i comissions de treball de la Xarxa han definit les actuacions a realitzar aquest any per tal de combatre els rumors i els estereotips associats a la diversitat

 

Les entitats membres de la Xarxa BCN Antirumors, presents als diversos espais de treball, ja tenen decidit com executaran el Pla d’Acció 2016-2020 durant aquest any 2017. Els diferents espais de treball estan oberts a totes les entitats membres de la XBCNA que vulguin participar de forma activa en la seva execució, tot promovent el treball en xarxa.

A continuació, les accions que estan desenvolupant cadascun dels espais oberts a la participació:

Comissió d’Estratègia. S’està treballant per a promoure la participació i la diversificació de les entitats membres de la Xarxa BCN Antirumors.

Comissió de dinamització. Està redissenyant el fulletó informatiu sobre la Xarxa BCN Antirumors i preparant el Dia Antirumors, que preveu celebrar el darrer trimestre de l’any.

Grup de comunicació. Les seves accions es concreten en un programa de ràdio comunitària trimestral que se celebra a Ràdio Boca Nord i en el disseny d’una campanya de reivindicació i sensibilització al voltant del hashtag #prourumors. Aquesta darrera acció comptarà amb la col·laboració i suport d’entitats, ciutadania i mitjans de comunicació, donant així continuïtat a la Jornada “Periodismes diversos, periodismes transformadors” celebrada l’octubre del 2016.

Grup de formació. Està organitzant una jornada formativa adreçada a les entitats membres de la xarxa, per reflexionar sobre la perspectiva interseccional, decolonial i adquirir eines per combatre la islamofòbia i l’antigitanisme. Està previst que se celebri al juliol.

Grup de territori. Promou la creació de xarxes antirumors als diferents barris i districtes de la ciutat per tal de visibilitzar els recursos i les accions que realitzen les entitats i serveis per desmuntar els rumors, prejudicis i estereotips sobre la diversitat cultural.

Per a més informació sobre com participar en algun d’aquests espais de treball i de les accions que s’hi desenvolupen, podeu enviar un correu electrònic a: antirumors@bcn.cat