Inici / Impulsem la interculturalitat / Subvencions

Impulsem la Interculturalitat també ofereix suport tècnic a la línia "X. Promoció de la perspectiva intercultural i suport a la diversitat”, de la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament 2018. Aquesta línia facilita finançament als projectes que incorporen els principis de la interculturalitat. És a dir, impulsa els projectes que donen visibilitat a la diversitat cultural de la ciutat, fomenten el diàleg entre cultures i el sentiment de pertinència, i que aposten per la igualtat de drets, combatent el racisme i la discriminació, en els camps de l’educació, el coneixement i la participació ciutadana.

La línia X es desglossa en les sublínies següents:

Xa) Incorporació de la perspectiva intercultural en accions específiques en l’àmbit de la formació i l’educació durant l’any 2018.

Xb) Incorporació de la perspectiva intercultural en accions específiques en l’àmbit de la formació i l’educació durant el curs escolar 2018-2019.

Xc) Accions per promoure la perspectiva intercultural.

Xd) Accions per promoure la transferència i l’aprenentatge de sabers culturals diversos.

Xe) Foment de la participació de col·lectius minoritzats.

La col·laboració del Programa en aquesta convocatòria afavoreix la participació de les entitats en el Programa i en el territori, el treball en xarxa, així com més sensibilització en l’enfocament intercultural en el sector associatiu.

 

Parlem de participació i diversitat als Districtes

11/12/2018 - 17:12h

El Centre Cívic Baró de Viver acull la trobada de Districtes impulsada pel Programa Barcelona Interculturalitat

7a edició del Taller ‘Microhistorias Migrantes’

02/10/2018 - 15:58h

Un projecte que qüestiona els discursos hegemònics sobre la migració a través de la narració de les històries personals, íntimes i reals.

Taller bàsic de formació, d’aplicació pràctica, sobre com millorar la comunicació

04/10/2018 - 09:50h

També proposa un Servei d’Assessorament Comunicatiu gratuït orientat a entitats de diversitat que no tenen recursos per destinar a la comunicació.

Comparteix aquest contingut