10. Vigilem les expressions amb connotacions sexistes