2. Hi ha vegades que cal utilitzar els dos sexes... però val la pena!