3. En una junta directiva hi ha lloc per als directors i les directores