4. Si tens un “tothom” per què utilitzes sempre "tots"?