5. Utilitza per a les dones el mateix tractament que fas servir per als homes