#BCNvsOdi

La prevenció i lluita contra el discurs de l’odi és una de les prioritats temàtiques i una de les linies d’acció previstes en la mesura de govern – programa “Barcelona, ciutat de drets”. Totes les manifestacions del discurs de l’odi (el racisme, la xenofòbia, l’islamofòbia, l’antisemitisme, l’LGTBI-fòbia, l’antigitanisme, l’aporofòbia…) amaguen un denominador comú: el rebuig i la discriminació de la persona que es veu com a diferent. Aquesta discriminació és la llavor que, cultivada i regada, germina en forma de manca de cohesió social i problemes de convivència.

Per prevenir aquests problemes, l’Ajuntament de Barcelona ha establert diverses accions concretes de prevenció i lluita contra la discriminació i el discurs de l’odi, d’entre les quals es destaquen les següents:Estratègia local amb el poble gitano de Barcelona

Estratègia local amb el poble gitano de Barcelona

L’Estratègia local amb el poble gitano de Barcelona és un document que recull objectius i accions per promoure la inclusió, la cohesió social, la sensibilització i el coneixement de la cultura gitana des de la igualtat i la no-discriminació.

stop_islamofobia

Barcelona actua contra la Islamofòbia

Davant l’amenaça que suposa la proliferació dels discursos i delictes d’odi i discriminació vers la població musulmana, l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat, el 18 de gener de 2017, una mesura de govern relativa al “Pla municipal de lluita contra la Islamòfobia”. Aquest Pla està concebut com un Pla de xoc amb un trentena de mesures i actuacions i dóna continuïtat a iniciatives ja impulsades com l’acte “Actuar contra la Islamofòbia: propostes per combatre la discriminació avui”.

bcnvsodi-banners-260x176-2

El discurs de l’odi a les xarxes socials: l’estat de la qüestió

Informe de situació, amb data 12/12/2016 sobre el discurs de l’odi a les xarxes socials, amb un diagnòstic del problema, la restricció del discurs de l’odi: com és el dilema entre la llibertat d’expressió i  la repressió del discurs de l’odi, valoracions i estratègies no jurídiques per combatre el discurs de l’odi a les xarxes socials.

bcnvsodi-banners-260x176-1

El discurs de l’odi a les xarxes socials

Resum executiu del document anterior.

bcnvsodi-programa_documents

#BCNvsOdi: programa

Programa de les Jornades internacionals #BCNvsOdi: Estratègies per combatre la intolerància a les xarxes socials, les quals tindran lloc a Barcelona, els dies 2 i 3 de març de 2017 al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

Pla Municipal LGTBI

Pla municipal per al col·lectiu LGTBI

Aquest pla constitueix l’instrument principal d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona per promoure la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere i per eliminar les desigualtats i violències que es deriven de l’orientació sexual, la identitat de gènere i les diferències en el desenvolupament sexual.

Pla d'acció de la Xarxa BCN Antirumors 2016-2020

Pla d’acció de la Xarxa BCN Antirumors 2016-2020

La Xarxa BCN Antirumors treballa per desmuntar els rumors, prejudicis i estereotips sobre la diversitat cultural a la ciutat de Barcelona. És una xarxa formada per més d’un miler de membres: persones a títol individual, associacions, entitats i Ajuntament de Barcelona, a través de programes, serveis i equipaments municipals i està oberta a tothom.

BCN Acció Intercultural

BCN Acció Intercultural

Barcelona, una ciutat diversa, una ciutat compromesa amb la convivència i la cohesió social. Amb el Pla BCN Interculturalitat com a guia, i incorporant altres directrius del Pla de treball d’Immigració 2012-2015, l’Ajuntament de Barcelona impulsa una sèrie d’accions per fomentar la interculturalitat. Aquestes accions s’apleguen en el Programa BCN Interculturalitat.

xarxa_antirumors

Xarxa Antirumors

Actua de manera cooperativa i conjunta per eradicar els rumors i els estereotips que poden generar actituds de discriminació i racisme i, per tant, dificultar la convivència positiva i intercultural entre persones de diferents cultures.

aixo-no-es-real

Exposició “Això (no) és real”

L’exposició “Això (no) és real” vol, a través d’exemples, dades i reflexions, fomentar una visió crítica i curosa sobre com es mostra la diversitat cultural en els mitjans de comunicació.

guia-agent-antirumors

Guia pràctica per a l’agent antirumors

Com es poden combatre els rumors i estereotips sobre la diversitat cultural a Barcelona. Aquesta guia és una eina per a la reflexió i el desenvolupament d’habilitats i actituds que afavoreixin la sensibilització i lluitin contra la discriminació, amb l’objectiu de desmuntar rumors i estereotips sobre la diversitat cultural.

cataleg_antirumors_2016_portada

Catàleg d’activitats antirumors

Una aposta per la convivència intercultura, és una iniciativa que s’emmarca en l’execució del Pla “Barcelona Interculturalitat” amb l’objectiu d’oferir activitats de sensibilització i educació ciutadana per desmuntar i reflexionar sobre els rumors, prejudicis i estereotips que malmeten la convivència intercultural i la cohesió social.

Manual antirumors

Manuals antirumors

Les dades objectives i actualitzades, així com els argumentaris sòlids són eines claus d’acció antirumors. A continuació us podeu descarregar argumentaris que tracten àmbits específics afectats pels rumors i estereotips sobre diversitat cultural.

oficina_no_discriminacio

Oficina per la No-Discriminació

Servei que ofereix l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència de l’Ajuntament de Barcelona per promoure els drets humans, garantir la igualtat a tota la ciutadania i lluitar contra qualsevol forma de discriminació.

consell_municipal_lgtbi

Consell Municipal de Gais i Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals

El Consell Municipal de Gais i Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals és un òrgan consultiu i de participació sectorial constituït el 22 de juliol de 2004 amb la finalitat de fomentar la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement social dels gais i les lesbianes i els homes i les dones transsexuals.

oficina_afers_religiosos

Oficina d’Afers Religiosos

Servei que ofereix l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència de l’Ajuntament de Barcelona per garantir la llibertat de consciència i religió. Treballa perquè totes les visions de la vida, les religioses i no religioses, siguin reconegudes i respectades.