El coneixement al teu abast

Bases de dades. Nous recursos electrònics gratuïts amb el teu carnet.

Aquest any, perquè puguis accedir a més informació, disposaràs de nous recursos electrònics. D’una banda, d’una enciclopèdia amb què podràs explorar i conèixer meravelles d’arreu: Patrimonio de la Humanidad. D’altra banda, d’una de les més grans bases de dades d’informació general i temàtica variada en castellà: Mienciclo Hispánica Universal.