La Sagrera

La col·lecció local de la biblioteca té un interès especial per a les persones que tenen curiositat per la història local i per les que volen conèixer més i millor el lloc on viuen. Els documents que componen aquesta col·lecció s'identifiquen amb les sigles CL i els trobareu a la primera planta.

Hi trobareu les seccions següents:

Fons d'història local

Recull tots els llibres i documents que fan referència a la història local del barri de la Sagrera: el barri, l'urbanisme, els seus escriptors, artistes i personatges il·lustres, així com les entitats culturals relacionades amb el territori.

També es posa a l'abast de tothom la informació sobre el districte, ja sigui històrica o actual.

Autors locals

Conté novel·les, llibres d'assaig, poesia i teatre d'autors nascuts o vinculats a la localitat.

Revistes locals

Hi trobareu la premsa local actual que publiquen diverses entitats del barri i del districte.

Hemeroteca digital

Algunes de les revistes més antigues estan digitalitzades i es poden consultar de manera íntegra des d'internet per no malmetre el document original.

Préstec de la col·lecció local

La part exclosa del servei de préstec consisteix en un seguit de llibres i documents dels quals la biblioteca només té un exemplar, o bé són exemplars impossibles de reposar en cas de pèrdua o deteriorament. Aquests documents porten una etiqueta al llom que diu "exclòs de préstec".

La resta de documents es pot dur en préstec.