Espai d'intercanvi

COM FUNCIONA

Aquest servei, situat a la planta baixa al costat del servei de préstec, permet als usuaris oferir i agafar, lliurement, documents en intercanvi.

Aquests documents no s'han de retornar a la biblioteca i passen a ser propietat de la persona interessada.

Aquest intercanvi no comporta cap transacció econòmica.

No cal ensenyar el carnet de préstec, ni adreçar-se al personal de la Biblioteca ja que el document triat passarà a ser propietat vostra.

L'espai d'intercanvi acceptarà:

Llibres, pel·lícules o CD's de música de qualsevol temàtica i que estiguin en bon estat.

L'espai d'intercanvi no acceptarà:

  • Documents en mal estat de conservació (enquadernacions trencades, fulls tacats, pàgines estripades i brutes...).
  • Volums o col·leccions que no estiguin complets, així com tampoc llibres de text.
  • Documents que no es considerin adequats o que siguin obsolets.

El personal de la biblioteca es reserva el dret de retirar aquells documents que no compleixen aquesta normativa, així com també revisar aquest espai periòdicament.

Galeria: 
Espai d'intercanvi