Els usuaris dels serveis socials valoren amb un 7,6 l’atenció rebuda

Per districtes, els usuaris de les Corts valoren l’atenció rebuda amb un 8,0.

La nota mitjana del qüestionari de valoració i satisfacció dels serveis socials, en el marc de l’Enquesta de condicions de vida, és de 7,6. En total, van respondre a les preguntes gairebé 7.500 usuaris dels 40 centres de serveis socials de la ciutat de Barcelona.

La intimitat i confidencialitat en l’atenció (8,6) i l’amabilitat i respecte dels professionals (8,5) reben la puntuació més alta. L’única puntuació que està per sota del 7 correspon al temps d’espera i és de 6,8.

Entre el febrer i el juny del 2016, 100 persones contractades mitjançant plans ocupacionals van realitzar 7.484 enquestes a usuaris de tots els centres de serveis socials de la ciutat, amb l’objectiu de conèixer-ne el nivell de satisfacció i de detectar aspectes per millorar la qualitat dels serveis. Era la primera vegada que es feia un estudi amb una mostra tan gran i completa. Els aspectes valorats es van dividir en tres grans blocs: l’atenció rebuda, la feina del personal professional i el procés de recepció i administració. Les persones enquestades són una part dels usuaris de més de 16 anys que van rebre, com a mínim, una atenció de l’Institut Municipal de Serveis Socials durant el període de l’estudi.

Els resultats són 16 indicadors numèrics que van del 0 al 10. La nota més alta correspon a la intimitat i confidencialitat en l’atenció (8,6) i l’amabilitat i respecte dels professionals (8,5). També superen el 8 la preparació i professionalitat dels treballadors (8,1) i el temps dedicat a l’entrevista (també amb un 8,1). La satisfacció de l’atenció rebuda en general rep una nota mitjana de 7,6. Un 9% dels usuaris valoren l’atenció per sota del 5. La nota més baixa és la que puntua el temps que l’usuari ha d’esperar des que sol·licita la cita fins que es produeix, una circumstància que es puntua amb un 6,8. Entre el gener del 2016 i el gener del 2017 es va aconseguir que el temps mitjà d’espera per a la primera visita es reduís en un 12,8%.

Per districtes, la satisfacció més alta amb l’atenció rebuda correspon a Sarrià – Sant Gervasi, amb un 8,2. També es troben per sobre de la mitjana les Corts i Gràcia (cadascun amb un 8,0), Ciutat Vella (7,8), Nou Barris (7,7) i l’Eixample (7,5). Per sota de la puntuació mitjana es troben els districtes d’Horta-Guinardó (7,4), Sant Martí (7,3), Sant Andreu (7,2) i Sants-Montjuïc (7,1).

Davant d’aquests primers resultats, la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha agraït als treballadors dels centres socials l’esforç addicional que han hagut de fer durant el període de crisi. “Altres parlaven de retallades inevitables, d’estrènyer-se el cinturó o de fer sacrificis, però els que veien les conseqüències eren aquests professionals, que han fet mans i mànigues per no deixar ningú enrere”, ha recordat.

Els resultats formen part d’un estudi més ampli dissenyat per avaluar les condicions de vida dels usuaris dels centres socials, que integren el primer nivell d’ajudes i prestacions socials del sistema públic a Barcelona. Els centres atenen la ciutadania de manera personalitzada i ajuden a solucionar tota mena de necessitats relacionades amb l’atenció social.