Canvi de terminals del servei Internet i +

Interntet i +. Des del mes de juny s'ha aplicat uns canvis en el servei Internet i + i també han renovat tots els ordinadors

Relatives a la política de servei

» Augment del nombre de sessions mensuals (de 20 a 50)
» Augment del nombre de sessions diàries consecutives per biblioteca (de 2 a 3)