Ments grans

Projecte en què persones de més de 55 anys comparteixen informació i coneixements sobre qüestions del seu interès. Al llarg de tres sessions —una xerrada, un taller i una sortida— es tracten diversos temes. 
L’objectiu d’aquesta iniciativa és promoure la part més afectiva i relacional de les persones, alhora que es treballen altres aspectes, com ara la mobilitat, l’activitat física i intel·lectual o l’envelliment actiu, crític i compromès.
Les sessions, adreçades a persones de més de 55 anys —tot i que també estan obertes a usuaris d’altres edats—, es faran en horari de matí. Les persones interessades s’han de posar en contacte amb les biblioteques que ofereixen les activitats.

Propers bloc temàtics

Sostenibilitat, voleu dir que això s’aguanta?
Sostenibilitat és satisfer les nostres necessitats d’avui sense posar en perill els recursos de demà. Creieu que és quelcom que es té en compte i es prioritza en la nostra societat? Reciclar, reduir i reutilitzar. Hauríem d’aplicar la sostenibilitat en tots els àmbits de la nostra vida?

Els llibres a primera vista
El llibre com a objecte. Quina informació ens aporta un llibre abans d’obrir-lo? El format, la mida, el material o la tipografia són tot d’elements que ens parlen del que conté i a qui va adreçat.     

Gestió econòmica i alternatives
És l’economia el motor que fa rodar el món? Què entenem per crisis econòmiques? Com gestionem l’economia quotidiana (l’estalvi i la despesa)? Existeixen noves formes d’economia com a alternativa al sistema establert?   

El tresor de l’amistat
L’actriu Míriam Alamany ens delectarà amb una lectura de fragments de contes, poemes i altres textos literaris que fan referència al tema de l’amistat. Aquests textos conviden a analitzar i xerrar sobre diferents aspectes entorn de la idea d’amistat i les seves característiques.

Ments grans