Serveis

La biblioteca és un centre públic obert a tothom

La seva oferta de serveis garanteix l'accés democràtic a la informació, la transmissió de coneixements, la formació, l'educació permanent, l'autoformació i el lleure.

El carnet de biblioteques és la clau d'accés per gaudir de les col·leccions, les activitats i els serveis. És gratuït, personal i intransferible.

Les biblioteques també donen servei a les persones amb necessitats especials, pel que fa a l'ús dels serveis bibliotecaris, i a les que no hi poden arribar físicament.

Les seves instal·lacions incorporen espais amb aules multimèdia, auditoris i sales polivalents. Són instal·lacions pensades per dur-hi a terme les activitats que permetin l'accés a la cultura i el coneixement, tant des dels principis de la informació, de l'autoformació i l'aprenentatge individual com a través de la relació, l'intercanvi i el treball en equip.