Biblioteques de Barcelona per a tots els barcelonins

Biblioteques. Les 23.568 persones que van entrar cada dia a les Biblioteques de Barcelona durant el darrer any van trobar espais de cerca d'informació, de conversa, de creació i de difusió de la lectura.

A més a més, a les biblioteques, en la recerca de la cohesió social, es van dur a terme activitats com els clubs de deures infantils i juvenils, tallers d’accessibilitat tecnològica per a persones amb diversitats funcionals i clubs de lectura per a gent gran.

Les dades bàsiques:
40 biblioteques
383 treballadors
78.758 hores d’obertura (44 h/setmana per biblioteca)
944.538 usuaris inscrits (el 55% dels barcelonins)
2.461.529 documents (1,53 documents/habitant)
6.376.796 visites presencials/any (23.568 al dia)
1.108.791 visites web (3.038 visites/dia)

Cultura i difusió de la lectura:
3.737.063 préstecs (13.812 al dia)
36.972 préstecs de llibre digital
2.755 activitats culturals (15 al dia)
81.248 assistents a les activitats culturals
125 clubs de lectura d’adults
44 clubs de lectura infantils
1.900 lectors que participen als clubs
431 títols llegits als clubs de lectura
98.175 visites al Bibarnabloc

Educació i cohesió social:
2.802 activitats d’alfabetització digital
18.297 assistents a les activitats d’alfabetització digital
1.878 visites escolars
43.105 nens a les visites escolars
2.798 serveis de préstec i lectura a domicili
208 voluntaris actius

Connectivitat i xarxes socials:
668.872 usos wifi (2.472 usos per dia)
702.585 usos ordinador (2.597 usos per dia)
7.118 interaccions a Facebook
9.430 interaccions a Twitter
20.424 visualitzacions a Youtube
141 publicacions a Instagram
26.471 interaccions a Instagram