#Velocirepte18. Dades del primer trimestre

Velocirepte. Aquest primer trimestre de 2018, 3.242 persones van participar en el concurs.

El concurs #Velocirepte18 ha tingut una molt bona acollida. Així, fins al diumenge 6 de maig, la data límit per a les inscripcions, s’hi van inscriure 3.619 usuaris de totes les edats.

Aquest primer trimestre de 2018, 3.242 persones van participar en el concurs.

Pel que fa a l’edat, destaca la participació del grup d’infants (de 5 a 14 anys), amb 1.222 usuaris que van llegir algun llibre. A part de la franja de petits lectors, la participació més baixa ha estat la dels joves (de 15 a 24 anys), amb 158 participants.

En concordança amb això, i pel que fa referència al nivell d’estudis, el grup més nombrós va ser el d’estudiants de primària. També es pot inferir que un alt percentatge dels participants adults (de 25 a 64 anys) té estudis universitaris.

Quant al sexe, més de la meitat dels participants, 2.227, van ser dones.

Pel que fa a les recomanacions de lectures relacionades amb els tres primers reptes, el Bibarnabloc va rebre 17.511 visites.

Reptes mensuals d’aquest primer trimestre de 2018:
Gener – Àfrica no és un país
Febrer – Hi havia una vegada un monstre
Març – Dones que trenquen esquemes

Més informació:
Velocirepte.cat