Nou carril bici al carrer Mallorca entre Sicília i Cartagena.

Infraestructures. S'inicien les obres d' implantació d'un nou carril bici unidireccional al carrer de Mallorca entre els carrers d'Independència i Sicília.

La senyalització excepcional per obres que ja està col·locada als xamfrans i es retirà quan s’implanti definitivament el carril bici.

Es preveu la redistribució dels carrils de circulació del carrer Mallorca entre les cruïlles de Dos de Maig i Sicília eliminant el carril de circulació del costat mar actual en favor d’un carril bici entre Sicília i Cartagena i un cordó de serveis entre Cartagena i Dos de Maig.

Es redistribuiran els carrils d’aquestes 7 illes de l’Eixample amb microfresat de les línies actuals. També es realitzaran treballs de redistribució dels serveis en algunes cruïlles, pintat de catifes vermelles, agulles, senyalització vertical i separadors.

El Districte ha licitat també l’ampliació de tres xamfrans i caldrà que el projecte del carril bici contempli aquestes modificacions. Es tracta dels dos xamfrans del costat Llobregat del carrer de Sardenya i del xamfrà mar – Besòs de Marina.

La redistribució de carrils pel 14 – 15 de setembre del 2019. Els treballs de fresat de la senyalització de carrils i la nova pintura es farà mantenint mínim dos carrils de circulació. Resta pendent l’actuació dels xamfrans i la reubicació de contenidors.

Back to top