Xarxa de carrils bici

L’ampliació de la infraestructura ciclista és un dels principals objectius que permetran la implementació de les mesures del Pla de Mobilitat Urbana (2013-2018).

L’Ajuntament de Barcelona té per objectiu arribar als 308 quilòmetres de carril bici a finals de mandat, fet que suposa un increment del 165% respecte el punt de partida de la Mesura de l’estratègia de la bicicleta al 2015 (que parteix d’una trama de 116 quilòmetres). D’aquesta manera el 95% de la població de la ciutat disposarà de, com a mínim, un carril bici a 300 metres de distància del seu domicili.

Per aquest motiu, es preveu efectuar prop de 130 actuacions en carrers i ubicacions per tal d’aconseguir el desplegament total de la xarxa de carrils bici. En la majoria dels punts s’hi volen configurar nous carrils bici, tot i que, en alguns àmbits, el què es farà seran actuacions de millora o actuacions per senyalitzar carrers bici (zones 30) o itineraris ciclistes.

Alguns dels projectes que es ressenyen ja estan en execució o en procés, mentre que d’altres encara no han començat. Es tracta d’una proposta inicial que s’anirà definint d'acord amb les necessitats reals de la xarxa o la connectivitat, entre altres. Per dur-ho a terme, s’ha elaborat un nou manual de disseny de carrils bici, amb l’objectiu de millorar la seguretat dels ciclistes, reduir els conflictes amb els vianants, millorar la connectivitat dels nous carrils bici, la senyalització, la regulació, el disseny i tots els aspectes relacionats.

Desplegament de la xarxa de carrils bici

En el marc de la Mesura de l’estratègia de la bicicleta, es preveu la construcció o prolongació de diversos carrils bici.

Consulteu el mapa de la situació actual dels carrils bici, implantats i en construcció, i les vies ciclables.

Nota: Aquesta planificació de carrils bici és orientativa, ja que en alguns casos s’haurà d’ajustar a la resta de necessitats urbanes i de mobilitat que hi ha a la ciutat. Per aquest motiu, es poden produir modificacions del traçat.

Plànol carril Bici

Trobeu el millor recorregut per arribar al vostre destí. Consulteu els carrils bici i altres vies habilitades, les estacions de Bicing, o els punts d’ancoratges i altres tipus d’aparcament per bicicletes.

Back to top