Categoria: Activitats, Agenda.

Alliberem el barri!

Dissabte 25 de març |18h

Proposta dirigida a totes les veïnes i veïns del Barri del Carmel i tots els altres barris del voltant! Es tracta de un projecte per a la lluita contra l’assetjament a la dona als espais públics.

Co-organitza #Trama, Laboratori Malaka i BocaNord

……………………………………………………………………………………

Cartel AB!_baja calidad

Alliberem el barri! és un projecte per a la promoció i realització d’accions artà­stiques comunità ries a l’espai públic per tal de visibilitzar i denunciar l’assetjament sexual als espais públics i sensibilitzar i implicar a la ciutadania en la lluita per a la seva eradicació.

Els grups que participin en el projecte decidiran el tractament que volen donar al tema i el format artà­stic en el qual volen treballar. Podran escollir entre l’à mbit de les arts escèniques (performance, teatre fòrum, teatre invisible, etc.) o el de les arts plà stiques i audiovisuals (art urbà , fotografia, và­deo-art, videoclip, curtmetratge, etc.).

Els tallers constaran d’una primera sessió de sensibilització on es farà  una aproximació a l’assetjament sexual als espais públics. Aquesta primera sessió tindrà  lloc a l’Espai Jove Boca Nord, dissabte 25 de març a les 18h de la tarda, amb una durada de 1 hora i mitja. També hi haurà  una trobada per alumnes dels Instituts del Districte, uns dies abans, el dijous 32 de març. Veïnes i alumnes faran part del mateix projecte.

En les següents sessions, i a través de dinà miques lúdiques que permetin crear un espai de confiança en el qual el grup se senti còmode, es generarà  un debat participatiu per a consensuar la idea de partida de l’acció i el format artà­stic en el qual es vol dur a terme. Les següents sessions serviran per al desenvolupament, planificació i preparació de l’acció artà­stica i per portar a terme l’acció.

En tots els casos, l’estructura, la durada i les dinà miques del taller s’adaptarà  a les caracterà­stiques i possibilitats de cada grup i context. Per portar a terme l’acció serien necessà ries un mà­nim de tres sessions (sensibilització, preparació de l’acció artà­stica i realització de l’acció artà­stica).

Com podeu participar?

Contactant amb l’Espai Jove Boca Nord per correu electrònic (laboratoriomalaka@gmail.com) indicant la seva participació per la sessió de dissabte 25.