Categoria: Agenda.

2n Curs d’instal·lació artà­stica

Curs d’instal·lació artà­stica i nous formats expositius

2a edició / gener-febrer 2018

 >>> INSCRIPCIà“ OBERTA FINS EL 18 DE GENER <<<

cartell-curs-inst-web-2018

DATES DEL CURS: entre 22 gener i el 8 de febrer 2018 //

Sessions teórico-prà ctiques: total 10h
– dilluns 22 gener – 2,5h de 18:00 a 20:30h
– dimecres 24 gener – 2,5h de 18:00 a 20:30h
– dilluns 29 gener – 2,5h de 18:00 a 20:30h
– dimecres 31 gener- 2,5h de 18:00 a 20:30h
Sessions prà ctiques: preparació i muntatge: total 10h
– dilluns 5 febrer – 3h de 17 a 20h
– dimarts 6 febrer – 3h de 17 a 20h
– dijous 8 – 4h de 17 a 21
Duració del curs: 20 hores lectives

INAUGURACIà“ DE L’EXPOSICIà“ COL·LECTIVA amb tots els participants:

el 9 de febrer i estarà  obert al públic fins l’3 de març.

PREU CURS: 45,00€

A cà rrec de Irma Marco | www.irmamarco.com/

Consulta les bases del curs instal-lacio bases 2018 aquà­.

Per inscriure’s ha de omplir la ficha-inscripcion-Curso-Instalación-2018

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

L’ESPAI JOVE BOCA NORD llança aquesta iniciativa a partir de la programació regular del seu espai d’exposicions amb l’objectiu de formar joves artistes en l’à mbit de les arts plà stiques i visuals en processos d’instal·lació, en la là­nia més del pensament artà­stic, que de la instal·lació com a eina de muntatge en si mateixa. Proposa a més crear un format de comissariat espontani i fresc, a partir dels artistes participants d’aquest taller.

 Jannis Kounellis sol

PROGRAMA DEL CURS

1. DE QUàˆ TRACTA?
Es tracta d’un curs centrat en la comprensió i la prà ctica de la instal·lació com a recurs artà­stic, mentre que com tal requereix l’aprenentatge d’unes tècniques determinades que permeten contextualitzar i situar el treball artà­stic o aplicat sobre l’espai expositiu.

2. A QUI VA DIRIGIT
Va dirigit preferentment a joves o estudiants d’especialitats relacionades amb les arts visuals i aplicades i artistes que vulguin aprendre noves maneres de situar la seva obra en l’à mbit de la instal·lació. També està  indicat per a qualsevol altra persona que sense tenir un perfil artà­stic vulgui entrar al món de la prà ctica creativa des d’aquesta perspectiva.

3. OBJECTIUS
3.1.-Comprendre els conceptes bà sics relacionats amb la prà ctica i la planificació de la instal·lació al món de l’art.

3.2.-Ser capaç de dirigir les inquietuds i potencialitats pròpies cap a noves metes i perspectives.

3.3.-Aprendre a realitzar un bon ús dels materials amb la finalitat de situar de manera òptima l’obra en un context expositiu, tenint en compte tant factors materials com a espacials, temporals o econòmics.

3.4.-Comprendre els aspectes propis de l’obra, per a partir de la reflexió sobre el concepte, la ubicació, la disposició o el material de la mateixa, poder reformular la manera de mostrar-la, fent-la més atractiva o més visible a l’espai.

3.5.-Plantejar noves possibilitats de desenvolupar l’obra en dimensions noves (dues o tres dimensions, projeccions, etc…).

4. COM HO FAREM
La metodologia emprada serà  un compost de classe teòrica, en la qual ens centrarem en l’exposició i debat de conceptes bà sics, eines, tècniques i materials, i de classe prà ctica, en la qual s’aplicarà  l’après en el mòdul teòric, orientat principalment a la realització del treball de final de curs. El curs finalitzarà  amb el muntatge d’una exposició a partir de tots els projectes desenvolupats per cada alumne durant les sessions  lectives.

Més informació en bases-curso-instalacion-ene2017-cast

LOGO ESPAI D'ARTJOVE NEGRO