Comissió de Govern

La Comissió de Govern marca les línies mestres del Govern municipal. La presideix l’alcalde o alcaldessa i és, de fet, l’òrgan de govern executiu de l’Ajuntament. La formen els tinents d’alcalde i els regidors i és on s'aproven definitivament els pressupostos, les ordenances o el Pla d'actuació municipal, després d'haver rebut el vistiplau del Consell Municipal. Es reuneix cada dijous.

Comparteix aquest contingut