Convocatòria

Convocatòria

27 abril
Lloc:  Sant Carles

CONVOCATÒRIA

La Junta de la Casa del a Barceloneta 1761, resol la següent convocatòria, l'objecte de la qual va ser la selecció i contractació d' un/a gestor/a sociocultural .

RESOLUCIÓ

Es proposa a la Sra   Ethel Vasconcellos Martí per a proveir el lloc de gestora sociocultural per ser la persona candidata amb el perfil que més s'adequa als requisits del càrrec.

Barcelona 31/03/2017

 

Requisits

 L’Associació Cultural Casa de la Barceloneta 1761 és un centre cultural de gestió pública que difon la cultura i la identitat del barri de la Barceloneta, treballant en xarxa amb altres entitats del seu entorn.

Tasques o funcions d’aquest lloc de treball

• Informació i atenció al públic i institucions interessades, ja sigui per correu electrònic, telèfon o de manera presencial, suport logístic al taulell d’informació i en la preparació de sales

• Tasques d’administració

• Gestió de base de dades, altes i baixes de persones i entitats sòcies, etc

• Gestió comptable, amb suport de gestoria externa.

• Fer seguiment dels projectes i activitats d’acord amb el projecte de la CB1761

• Redacció de memòries

• Donar suport logístic als actes que es realitzin

• Coordinar la comunicació (elaboració de materials en paper i digitals, gestió de web, trameses virtuals i xarxes socials, contactes amb mitjans de comunicació, enviar agenda als socis i al diari, publicar convocatòries i esdeveniments, fer de mitjancer entre els usuaris i la Junta...)

• Comunicació interna. • Controlar i fer el seguiment econòmic del projecte

• Treballar i enfortir les relacions amb entitats del barri amb caràcter comunitari.

• Detectar interessos necessitats i les oportunitats socioculturals al territori.

• Suport general al projecte, els seus òrgans socials i els diferents projectes i activitats que s’hi desenvolupen.

Perfil i/o requisits de la persona

• Llicenciatura, grau universitari o cicle formatiu de grau superior en relació amb el projecte.

• Experiència en el sector associatiu i/o en la dinamització comunitària i/o cultural

• Experiència en gestió i coordinació d’equips de treball

• Coneixements històrics de la Barceloneta

• Coneixements tècnics generals bàsics en el funcionament d’equips tecnològics (vídeo, projector, càmera de vídeo, càmera fotogràfica, gravadora de so, televisió digital, ordinadors, escaner, fotocopiadora, etc.)

• Coneixements i experiència en comunicació i dinamització i gestió de les xarxes socials. Domini del Facebook, twitter, youtube, web.

• Coneixements informàtics com a usuari/a. Domini del paquet office

• Actitud proactiva, flexible i dinàmica. Persona polivalent, resolutiva, organitzada, amb iniciativa i motivada pel projecte. Capacitat de relacions públiques, de comunicació i empatia.

• Disponibilitat i flexibilitat horària, subjecta a activitats i/o necessitats

• Català nivell C

Es valorarà

• Formació específica en l’àmbit de la gestió cultural i/o història.

• Coneixement i vinculació del territori i del teixit associatiu de barri de la Barceloneta

• Habilitats socials, comunicatives i relacionals.

• Altres idiomes

Condicions

• Contracte de durada temporal de 13 hores setmanals en horari de dimarts a divendres de 10 a 13h, amb la possibilitat d’ampliació a indefinit. Retribució segons conveni. Incorporació prevista el 3 d’abril.

Interessades envieu CV’s a juntacb1761@gmail.com fins el 24-02-2017 adjuntant un petit escrit, màxim de mig foli, del motiu pel qual teniu interès en aquest lloc del treball i el que creieu que podeu aportar a la nostra entitat.