Agenda del Casal

Dissabte, 17/02/2018

MARATÓ DE CONCERTS D'HIVERN DE PAUSA AMB MÚSICA

Horari: 12:00

L’Associació Pausa amb Música vol donar a conèixer als seus usuaris/es i públic en general la tasca de divulgació musical
que es fa a través dels seus cors, grups i instrumentals.

Organitza: Associació Pausa amb Música
ACTIVITAT GRATUÏTA