Grup de tennis taula

  • Grup de tennis taula

    Horari al Casal: Divendres de 19h a 21h