You are here

L’objecte de la convocatòria és oferir recursos econòmics i el suport institucional que faciliti la realització dels projectes guanyadors. No es pretén –això seria contrari a l’esperit de la convocatòria- substituir la responsabilitat i la iniciativa de les promotores.

Es parteix del supòsit que els col·lectius o persones promotores de les iniciatives han d’aportar també els seus recursos a la realització de l’acció, amb idees, organització, treball personal o material i fer-se càrrec de la recerca d’altres suports si l’acció que han previst ho requereix.

Els projectes presentats hauran de respectar els criteris d’accessibilitat que segueix l’Ajuntament de Barcelona.

El veredicte del jurat es donarà a conèixer, en el decurs d’un acte públic, en una data propera al 8 de març de 2013. La data, el lloc i l’hora s’anunciaran oportunament i es podran consultar al web de la Dona.

El premi està dotat amb 15.000 euros per al millor projecte que tingui com a fi nalitat impulsar projectes que promoguin el talent femení a la ciutat, segons la decisió del jurat. A més hi ha també un premi de 1.000 euros per decisió del públic asistent a l’acte de lliurament per al millor projecte que tingui com a finalitat impulsar projectes que promoguin el talent femení a la ciutat.