You are here

Després del de Montbau, continuen els Consells de Barri d’Horta-Guinardó. En aquest cas, serà el torn del de Sant Genís. Aquesta és la data, escenari i ordre del dia que tindrà:

Consell de Barri de Sant Genís dels Agudells: 28 d’octubre, de 18.30 a 20.30 h al Centre Cívic Casa Groga (Av. Jordà, 27).

Ordre del dia:

  1. Informació sobre el Decidim i del procés de renovació de la Comissió de Seguiment.
  2. Validació, o procediment d’elecció si s’escau, de la Vicepresidència del Consell de barri.
  3. Actuacions programades i diagnosticades al barri de Sant Genís deis Agudells. Calendari.
  4. Presentació entitats joves de Sant Genís. Reivindicació espais.
  5. Torn obert de paraules.

Recordeu que des de la plataforma decidim.barcelona podeu entrar a la pàgina de cada consell de barri per consultar-ne tota la informació i documentació, així com per proposar temes a tractar al Consell, que seran traslladats a la Comissió de Seguiment per tal que n’aprovi la incorporació com a punts de l’ordre del dia del següent Consell.

El Consell de Barri és un òrgan de participació ciutadana creat per resoldre totes les qüestions referents al barri. Un punt de trobada per millorar la qualitat de vida urbana de la nostra ciutat i augmentar la cohesió social.

Es reuneix com a mínim dos cops l’any, i en les seves sessions es debat sobre els plans, els projectes i les actuacions que tenen lloc al barri, a partir de la informació i les opinions de totes les persones que hi assisteixen. Els acords i les propostes dels consells de barri es transmeten als òrgans pertinents de l’Ajuntament perquè hi donin resposta.